piektdiena, 2024.gada 19.janvāris (papildināts)

piektdiena, 2024.gada 19.janvāris (papildināts)

Stundās nav: Z.Gailīte, Z.Švēde, L.Liepa, L.Bērtulsone, V.Šmite

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.c3.Dizains un Tehnoloģijas157.Dizains un Tehnoloģijas notiek visai klasei kopā, Angļu valoda_2 stunda pie sk. V.Šmites atceltaA+G.Verovkins
4.Datorika_1202.Angļu valoda_2 stunda pie sk. V.Šmites atceltaA+A.Dubulte
6.a5.Dabaszinības139.Literatūras stunda atceltaPL.Trauliņa
6.LiteratūraLiteratūras stunda atcelta
6.b3.Dabaszinības301.Stundu secības maiņaL.Trauliņa
5.Matemātika302.Stundu secības maiņaI.Kraukle
6.c2.MatemātikaAI.Lazdiņa
3.MatemātikaAI.Lazdiņa
9.b3.Angļu valoda206.Angļu valoda notiek abām grupām kopā, Datorika_1 pie sk.G.Grīvas atceltaA+D.Trēziņš
4.Angļu valoda206.Angļu valoda notiek abām grupām kopā, Datorika_1 pie sk.G.Grīvas atceltaA+D.Trēziņš
9.c5.Tematiskā klases stunda206.Angļu valoda_1 stunda pie sk. V.Šmites atcelta, Datorika_2 pie sk.G.Grīvas atceltaPV.Fleminga
6.Klases stunda206.Angļu valoda_1 stunda pie sk. V.Šmites atcelta, Datorika_2 pie sk.G.Grīvas atceltaPI.Kraukle
10.b1.Angļu valoda_1Pašvadīts mācību processD.Trēziņš
2.Ģeogrāfija IĢeogrāfijas stunda atcelta
11.a7.Ģeogrāfija IĢeogrāfijas stunda atcelta
11.b5.-6.Ģeogrāfija IĢeogrāfijas stundas atceltas
12.b3.Dizains un Tehnoloģijas II201.Ģeogrāfijas stunda atcelta, Pašvadīts mācību processD.Stalšāne
Projekta darbsD.Stalšāne
4.Ģeogrāfija IĢeogrāfijas stundas atceltas