piektdiena, 2024.gada 8.marts (papildināts)

piektdiena, 2024.gada 8.marts (papildināts)

Stundās nav: D.Cinīte (1.-2.st.), M.Liepiņa, S.Allika (3.st.), Z.Gailīte (3.st.), I.Grāvīte (3.st.), U.Jansons (3.st.), A.Jākobsons (3.st.), A.Millers (3.st.), R.Segliņš (3.st.), A.Upīte-Markuse (3.st.), L.Vanaga (3.st.), K.Antone (3.st.), L.Brūvele (3.st.), L.Liepa, I.Lazdiņa, Ī.Ozola, V.Šulte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Mūzika205.Matemātikas stunda atcelta, Mūzikas stunda pārcelta no 06.03.2024.P*I.Aizupiete
1.c3.Matemātika338.AD.Jaunbērziņa
4.c5.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēstures stunda atcelta
5.a6.MatemātikaMatemātikas stunda atcelta
5.b1.Angļu valoda_1Angļu valoda_1 stunda pie sk. D.Cinītes atcelta
6.b2.Angļu valoda401.Angļu valoda notiek abām grupām kopāAD.Trēziņš
6.c2.Sports un veselībaMatemātikas stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas->I.Rams
3.Datorika201.Matemātikas stunda atcelta, Datorika notiek visai klasei kopāPA.Dubulte
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 2.stundu->I.Rams
7.a3.Inženierzinības110.Sports un veselība stunda atcelta, Kabineta maiņaPL.Trauliņa
7.b1.BioloģijaBioloģijas stunda atcelta
7.c3.Klases stunda401.Bioloģijas stunda atcelta, Kabineta maiņaPK.Antons
8.a4.Angļu valoda_2010.Fizikas stunda atcelta, Angļu valodas stunda pārcelta no 7.stundas->I.Glužģe
6.BioloģijaBioloģijas stunda atcelta
7.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda pārcelta uz 4.stundu->I.Glužģe
8.b3.Tematiskā klases stunda211.Fizikas stunda atceltaPV.Fleminga
8.c0.Sociālās zinības115.Sociālās zinības stunda pārcelta no 6.stundas->L.Gredzena
PUSDIENAS pēc 4.stundas
5.BioloģijaBioloģijas stunda atcelta
6.Sociālās zinībasSociālās zinības stunda pārcelta uz 0.stundu->L.Gredzena
7.Angļu valoda_2Pašvadīts mācību processD.Cinīte
9.a1.FizikaFizikas stunda atcelta
9.b2.Fizika211.AK.Antons
9.c3.Latvijas un pasaules vēsture302.Kabineta maiņaAD.Stalšāne
10.b5.Sports un veselībaFizikas stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas->E.Švēde
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 5.stundu->E.Švēde
11.a4.Bioloģija IBioloģijas stunda atcelta
11.b2.Latviešu valoda301.Latviešu valodas stunda pārcelta no 23.02.2024.P*A.Upīte-Markuse
12.a3.Ķīmija I113.AR.Spuņģe