PIRMDIENA, 2020.gada 03.februāris

PIRMDIENA, 2020.gada 03.februārī

Stundās nav: G.Kalvīte, I.Miglava, G.Līrmane

5.-12.kl skolas skatuves runas konkurss (papildlaiks, tiem kuri nerunāja piektdien) –5.st. – 305. aktu zāle. (I.Lancmane)

Stundu izmaiņas

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b6. 236.Pagarinātā dienas grupa klasēAS.Priede
3.a6.Matemātika (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz otrdienu, 04,02,2020. A.Kārkliņa
4.a1.Sociālās zinības139.MuT pārcelta uz 4.stunduAI.Baranova
2.Latviešu valoda139. AG.Gaile
3.Latviešu valoda139. AG.Baltā
4.Mājturība un tehnoloģijas139.Sociālo zinību st.pārcelta uz 1.st.AA.Niedrīte
5.Dabaszinības139. AI.Krieviņa
7.a5.Matemātika

(G.Līrmane)

303. AI.Kraukle
7.b5.Matemātika

(G.Līrmane)

303. AI.Kraukle
9.b6.Matemātika303. A L.Liepa
10.a1.Matemātika303.Stunda atcelta  
10.b2.Latviešu valoda303.Matemātikas stunda atceltaPI.Lancmane
3.Informātika

(G.Grīva)

211.Matemātikas stunda atcelta

Papildu Informātikas stunda G.Grīvas grupai no 31.01.2020.

P*G.Grīva