pirmdiena, 2020. gada 16. novembris

pirmdiena, 2020. gada 16. novembris

Stundās nav: I.Krieviņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.Latviešu valoda338.AS.Baumane
2.Matemātika338.AG.Dance
5.Sociālās zinības338.AI.Upīte
4.c6.Literatūra304.stunda pārcelta no 12.11.2020.P*I.Jurka
6.a4.Mājturība un tehnoloģijas meitenēm114.stundu secības maiņa G.Kalvīte
4.Mājturība un tehnoloģijas zēniem 157.stundu secības maiņa G.Verovkins
5.Mājturība un tehnoloģijas meitenēm114.stundu secības maiņa G.Kalvīte
5.Mājturība un tehnoloģijas zēniem 157.stundu secības maiņa G.Verovkins
6.Latviešu valoda114.stundu secības maiņa L.Vikse
7.Latviešu valoda114.stundu secības maiņa L.Vikse