PIRMDIENA, 2020.gada 24.februāris

PIRMDIENA, 2020.gada 24.februāris

Stundās nav: I.Miglava, I.Lancmane, Ī.Ozola, A.Upīte, I.Apinīte, U.Jansons, E.Groševa, I.Lancmane

Valmieras čempionāts 100 lauciņu dambretē U8 – 402.kab

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a

 

1.Matemātika139.MuT – Pārcelta uz otrdienuAA.Niedrīte
2.Latviešu valoda139. AA.Niedrīte
3.Latviešu valoda139. AA.Niedrīte
4.Matemātika139.Sz – pārcelta uz otrdienuAA.Niedrīte
5.Mūzika205.  I.Aizupiete
6.Vizuālā māksla139. AA.Gartmane
4.c1.Sociālās zinības338.Latviešu valodas st.pārcelta uz 21.02.2020P*I.Krieviņa
2.Sociālās zinības338.Matemātikas st.pārcelta uz 21.02.2020P*I.Krieviņa
5.b3.Dabaszinības109. PS.Allika
7.a2.Latviešu valoda302. PS.Kārkliņa
4.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
7.b3.Latviešu valoda204.Literatūras st. pārcelta uz otrdienu, 25.02.2020P*M.Tiltiņa
4.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
6.Sociālās zinības106.Vizuālās mākslas st.atcelta; sociālo zinību stunda pārcelta no 7.st. L.Vikse
7.Informātika

(G.Grīva)

202.Pārceltā stunda no 19.02.2020P*G.Grīva
8.a2.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
8.b2.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
5.Sports009.Vizuālās mākslas st.atcelta;

Sporta st.pārcelta no 6.st.

 A.Jākobsons
6.Angļu valoda

(I.Liepiņa)

010.Sporta st.pārcelta uz 5.st.;

Angļu val.stunda pārcelta no 7.st.

 I.Liepiņa
7.Angļu valoda

(I.Liepiņa)

010.St.pārcelta uz citu laiku I.Liepiņa
8.c2.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
9.a4.Ģeogrāfija014.Vizuālās mākslas st.atcelta;

Ģeogrāfijas st.pārcelta no 8.st.

 S.Balode
5.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
8.Ģeogrāfija206.St.pārcelta uz citu laiku S.Balode
9.b5.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
10.a7.Vizuālā māksla014.Stunda atcelta  
8.Vizuālā māksla014.Stunda atcelta  
12.a3.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
4.Latviešu valoda109. AA.Eiklone
5.Literatūra109Stunda atcelta  
12.b3.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
12.c3.Vācu valoda402.Stunda atcelta