PIRMDIENA, 2020.gada 24.februāris

PIRMDIENA, 2020.gada 24.februāris

Stundās nav: I.Miglava, I.Lancmane, Ī.Ozola, A.Upīte, I.Apinīte, U.Jansons, E.Groševa, I.Lancmane

Valmieras čempionāts 100 lauciņu dambretē U8 – 402.kab

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a

 

1. Matemātika 139. MuT – Pārcelta uz otrdienu A A.Niedrīte
2. Latviešu valoda 139.   A A.Niedrīte
3. Latviešu valoda 139.   A A.Niedrīte
4. Matemātika 139. Sz – pārcelta uz otrdienu A A.Niedrīte
5. Mūzika 205.     I.Aizupiete
6. Vizuālā māksla 139.   A A.Gartmane
4.c 1. Sociālās zinības 338. Latviešu valodas st.pārcelta uz 21.02.2020 P* I.Krieviņa
2. Sociālās zinības 338. Matemātikas st.pārcelta uz 21.02.2020 P* I.Krieviņa
5.b 3. Dabaszinības 109.   P S.Allika
7.a 2. Latviešu valoda 302.   P S.Kārkliņa
4. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
7.b 3. Latviešu valoda 204. Literatūras st. pārcelta uz otrdienu, 25.02.2020 P* M.Tiltiņa
4. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
6. Sociālās zinības 106. Vizuālās mākslas st.atcelta; sociālo zinību stunda pārcelta no 7.st.   L.Vikse
7. Informātika

(G.Grīva)

202. Pārceltā stunda no 19.02.2020 P* G.Grīva
8.a 2. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
8.b 2. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
5. Sports 009. Vizuālās mākslas st.atcelta;

Sporta st.pārcelta no 6.st.

  A.Jākobsons
6. Angļu valoda

(I.Liepiņa)

010. Sporta st.pārcelta uz 5.st.;

Angļu val.stunda pārcelta no 7.st.

  I.Liepiņa
7. Angļu valoda

(I.Liepiņa)

010. St.pārcelta uz citu laiku   I.Liepiņa
8.c 2. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
9.a 4. Ģeogrāfija 014. Vizuālās mākslas st.atcelta;

Ģeogrāfijas st.pārcelta no 8.st.

  S.Balode
5. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
8. Ģeogrāfija 206. St.pārcelta uz citu laiku   S.Balode
9.b 5. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
10.a 7. Vizuālā māksla 014. Stunda atcelta    
8. Vizuālā māksla 014. Stunda atcelta    
12.a 3. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
4. Latviešu valoda 109.   A A.Eiklone
5. Literatūra 109 Stunda atcelta    
12.b 3. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
12.c 3. Vācu valoda 402. Stunda atcelta