pirmdiena, 2020. gada 28. septembris

pirmdiena, 2020. gada 28. septembris

Stundās nav: D.Cinīte, I.Kraukle, G.Līrmane (no 13.00)

5.c- klases ekskursija – visa diena (D.Cinīte)

Pagarinātā dienas grupa – L.Trauliņa no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.b5.DabaszinībasKamīnZKabineta maiņa, pirms stundas satiekās klasē L.Trauliņa
5.c Klase ārpus skolas   D.Cinīte; S.Kārkliņa, I.Jansone, G.Verovkins, D.Stalšāne
6.a1.,2.Matemātika_1 stunda I.Kraukles grupai atcelta  
6.b1.,2.Matemātika_1 stunda I.Kraukles grupai atcelta  
6.c1.,2.Matemātika_1 stunda I.Kraukles grupai atcelta  
7.a3.Matemātika_4405. AI.Ābeltiņa
4.Matemātika_4405. AG.Dance
7.b3.Matemātika_4405. AI.Ābeltiņa
4.Matemātika_4405. AG.Dance
7.c3.Matemātika_4405. AI.Ābeltiņa
4.Matemātika_4405. AG.Dance
10.a6.-8.Matemātika014.pašvadīts mācību process G.Līrmane