pirmdiena, 2020. gada 28. septembris

pirmdiena, 2020. gada 28. septembris

Stundās nav: D.Cinīte, I.Kraukle, G.Līrmane (no 13.00)

5.c- klases ekskursija – visa diena (D.Cinīte)

Pagarinātā dienas grupa – L.Trauliņa no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.b 5. Dabaszinības KamīnZ Kabineta maiņa, pirms stundas satiekās klasē   L.Trauliņa
5.c   Klase ārpus skolas       D.Cinīte; S.Kārkliņa, I.Jansone, G.Verovkins, D.Stalšāne
6.a 1.,2. Matemātika_1   stunda I.Kraukles grupai atcelta    
6.b 1.,2. Matemātika_1   stunda I.Kraukles grupai atcelta    
6.c 1.,2. Matemātika_1   stunda I.Kraukles grupai atcelta    
7.a 3. Matemātika_4 405.   A I.Ābeltiņa
4. Matemātika_4 405.   A G.Dance
7.b 3. Matemātika_4 405.   A I.Ābeltiņa
4. Matemātika_4 405.   A G.Dance
7.c 3. Matemātika_4 405.   A I.Ābeltiņa
4. Matemātika_4 405.   A G.Dance
10.a 6.-8. Matemātika 014. pašvadīts mācību process   G.Līrmane