pirmdiena, 2021. gada 8. februāris

pirmdiena, 2021. gada 8. februāris

Stundās nav: –

STUNDU IZMAIŅAS

12.20-13.00 – Valsts diagnosticējošā darba latviešu valodā mutvārdu daļa – 6.c klasei (L.Vikse)
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Vizuālā māksla Dabaszinības stunda uz laiku atceltaPI.Miglava
1.b4.Vizuālā māksla Dabaszinības stunda uz laiku atceltaPG.Gaile
8.b4.Literatūra secības maiņa A.Upīte, I.Rams
6.Sports secības maiņa I.Rams, A.Upīte