Pirmdiena, 2022. gada 03.oktobris

pirmdiena, 2022. gada 03.oktobris

Stundās nav: I.Daugaviete-Kravale

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.abc7.Krievu valoda_3Krievu valodas stunda atcelta
7.c1.Krievu valoda_2Krievu valodas stunda atcelta
9.ab8.Krievu valoda_2Krievu valodas stunda atcelta
10.b4.Krievu valoda_2115.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Mēduma – Bāliņa
11.a5.Krievu valoda_2115.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Mēduma – Bāliņa