pirmdiena, 2022. gada 11. aprīlis

pirmdiena, 2022. gada 11. aprīlis

Stundās nav: I.Rektiņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a4.Kristīgā mācība109.Kristīgās mācības stunda atceltaG.Baltā
3.b4.Kristīgā mācība109.Kristīgās mācības stunda atceltaA.Niedrīte
3.c4.Kristīgā mācība109.Kristīgās mācības stunda atceltaS.Niedrīte
4.a1.Datorika_1.grupa204.Kabineta maiņaA.Dubulte
5.Datorika_2.grupa401.Kabineta maiņaA.Dubulte
4.c2.Datorika_2.grupa204.Kabineta maiņaA.Dubulte
3.Datorika_1.grupa204.Kabineta maiņaA.Dubulte
5.a5.Datorika_1.grupa109.Kabineta maiņaZ.Neimane
5.b6.Datorika_2.grupaDatorikas stunda 2.grupai atceltaZ.Neimane
5.c3.Datorika_1.grupa302.Kabineta maiņaZ.Neimane
7.a09.45-10.25305.Lielā zāleIzbraukuma izrāde – lekcija “Kas ir teātris?” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosL.Vikse
7.b09.45-10.25305.Lielā zāleIzbraukuma izrāde – lekcija “Kas ir teātris?” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosI.Rams
7.c09.45-10.25305.Lielā zāleIzbraukuma izrāde – lekcija “Kas ir teātris?” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosI.Grāvīte
8.a4.Datorika_1.grupa303.Kabineta maiņaZ.Neimane
8.b7.Datorika_1.grupaDatorikas stunda 1.grupai atceltaZ.Neimane
9.b1.Literatūra204.Literatūras stunda pārcelta uz 07.04.2022.A.Upīte-Markuse
2.Latviešu valoda404.Literatūras stunda pārcelta uz 07.04.2022.; Kabineta maiņaM.Tiltiņa, A.Upīte-Markuse
3.Krievu valoda404.Kabineta maiņaI.Daugaviete-Kravale
5.Bioloģija204.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuM.Liepiņa, M.Tiltiņa
7.Bioloģija204.Bioloģijas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuM.Liepiņa
10.a10.50-11.30305.Lielā zāleIzbraukuma izrāde – lekcija “Kas ir teātris?” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosI.Glužģe, I.Barce
10.b1.ProgrammēšanaPašvadīts mācību process – mājāsG.Grīva
2.ProgrammēšanaPašvadīts mācību process – mājāsG.Grīva
11.a10.50-11.30305.Lielā zāleIzbraukuma izrāde – lekcija “Kas ir teātris?” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosL.Mīļā
11.b10.50-11.30305.Lielā zāleIzbraukuma izrāde – lekcija “Kas ir teātris?” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosM.Tiltiņa
12.a10.50-11.30305.Lielā zāleIzbraukuma izrāde – lekcija “Kas ir teātris?” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosA.Lozda, A.Millers
8.a, 8.b, 9.b09.00-13.00201.OECD Pētījums 8.-9.klašu skolēniem (8.a – 2 skolēni; 8.b – 1 skolēns; 9.b – 15 skolēni.)A.Upīte-Markuse
8.c, 9.a09.00-13.00202.OECD Pētījums 8.-9.klašu skolēniem (8.c – 4 skolēni; 9.a – 15 skolēni)G.Grīva