pirmdiena, 2022. gada 17. janvāris

pirmdiena, 2022. gada 17. janvāris

Stundās nav: M.Goba, Z.Neimane

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b5.Latviešu valoda332.Sporta un veselības stunda atceltaPG.Gaile
3.a2.SportsJ.Daliņa stadionsAA.Jākobsons
3.Sports
7.Matemātika (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz piektdienu, 14.01.2022.G.Baltā
4.b1.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
2.Klases stunda138.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Upīte
5.a4.Datorika_2201.AG.Grīva
5.c5.Datorika_1Datorikas stunda 1.grupai pie Z.Neimanes atcelta
6.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

6.b6.Datorika_2Datorikas stunda 2.grupai pie Z.Neimanes atcelta
7.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

8.a3.Datorika_1201.AG.Grīva
8.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

7.ĶīmijaStunda pārcelta uz piektdienu, 14.01.2022.L.Trauliņa
9.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

7.a08.10-09.50201.Skolas olimpiāde matemātikā 7.klasēmG.Līrmane
7.b08.10-09.50404.Skolas olimpiāde matemātikā 7.klasēmI.Segliņa
7.c08.10-09.50339.Skolas olimpiāde matemātikā 7.klasēmI.Ābeltiņa