pirmdiena, 2022. gada 31. oktobris

pirmdiena, 2022. gada 31. oktobris

Stundās nav: E.Ločmele, M.Goba, B.Sakne-Klovāne

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Latviešu valoda137.Sporta un veselības stunda atceltaV.Zariņa
5.Latviešu valoda137.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuV.Zariņa
2.b09.00-12.00236.AS Swedbank finanšu pratības iniciatīva 2.-4. klašu skolēniem “Naudas diena”(tiešsaistē).S.Priede, D.Cinīte, I.Liepiņa, A.Niedrīte
3.a5.Sports un veselībaAI.Rams
3.b09.00-12.00332.AS Swedbank finanšu pratības iniciatīva 2.-4. klašu skolēniem “Naudas diena”(tiešsaistē).G.Gaile
3.c1.Angļu valoda339./338.Saīsināts stundas laiks: 08.30-08.55A.Rastene, V.Šmite
09.00-12.00338.AS Swedbank finanšu pratības iniciatīva 2.-4. klašu skolēniem “Naudas diena” (tiešsaistē).I.Krieviņa, A.Rastene, V.Šmite
4.a1.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
09.00-12.00115.AS Swedbank finanšu pratības iniciatīva 2.-4. klašu skolēniem “Naudas diena”(tiešsaistē).L.Gredzena, A.Kārkliņa
5.Latviešu valoda115.kabineta maiņaL.Gredzena
4.b1.Dabaszinības113.Saīsināts stundas laiks: 08.30-08.55L.Trauliņa
09.00-12.00203.AS Swedbank finanšu pratības iniciatīva 2.-4. klašu skolēniem “Naudas diena”(tiešsaistē).Z.Larinova, I.Aizupiete
4.c4.Latviešu valoda237.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda tika pārcelta uz 06.10.2022.
5.c2.Matemātika303.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaPI.Lazdiņa
3.Matemātika303.Kabineta maiņaI.Lazdiņa
7.a6.Matemātika303.Stunda visai klasei kopāA+G.Līrmane
7.b6.Matemātika301.Stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
7.c4.-5.Sociālās zinības303.Kabineta maiņaL.Drande
6.Matemātika302.Stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
8.a1.Fizika211.Fizikas stunda atcelta
2.Latviešu valoda211.Kabineta maiņaL.Vikse
4.Matemātika_4.grupa301.Stunda kopā ar 8.c klasi pie sk.I.KrauklesA+I.Kraukle
5.Matemātika_4.grupa301.Stunda kopā ar 8.c klasi pie sk.I.KrauklesA+I.Kraukle
7.Fizika211.Fizikas stunda pārcelta uz 19.10.2022.
8.b4.Matemātika_4.grupa301.Stunda kopā ar 8.c klasi pie sk.I.KrauklesA+I.Kraukle
5.Matemātika_4.grupa301.Stunda kopā ar 8.c klasi pie sk.I.KrauklesA+I.Kraukle
8.c3.Sociālās zinības110.Kabineta maiņaL.Vikse
4.Matemātika_4.grupa301.Stunda kopā ar 1.grupuA+I.Kraukle
5.Matemātika_4.grupa301.Stunda kopā ar 1.grupuA+I.Kraukle
10.b3.Matemātika302.Kabineta maiņaG.Līrmane
11.a2.Sports un veselībaA+A.Jākobsons
11.b2.Sports un veselībaA+A.Jākobsons
12.a7.Sports un veselībaA+A.Jākobsons, Z.Larinova
12.b7.Sports un veselībaA+A.Jākobsons, Z.Larinova