pirmdiena, 2022. gada 9. maijs

pirmdiena, 2022. gada 9. maijs

Stundās nav: I.Baranova, D.Stalšāne, S.Baumane

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a1.Angļu valoda_2.grupa104.Kabineta maiņaA.Rastene
7.Latviešu valoda (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz trešdienuG.Baltā
4.a6.Literatūra (F)232.AI.Upīte
5.a3.Angļu valoda_1.grupa114.Literatūras stunda pārcelta uz ceturtdienuD.Trēziņš
3.Angļu valoda_2.grupa235.I.Barce
4.Dizains un tehnoloģijas157./235.Mainīts stundas laiks: 10.50-11.30!; Literatūras stunda pārcelta uz ceturtdienuPG.Verovkins, G.Kalvīte
6.Angļu valodaAngļu valodas stunda abām grupām pārcelta uz 3.stundas laikuD.Trēziņš, I.Barce
5.b1.Sports un veselībaDabaszinību stunda pārcelta uz 2.stundas laikuA.Jākobsons, L.Trauliņa
2.Dabaszinības010.Mūzikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuL.Trauliņa, I.Jansone
3.Mūzika112.Sporta un veselības stunda pārcelta uz 1.st.laikuI.Jansone, A.Jākobsons
5.Latviešu valoda010.AI.Liepiņa
5.c4.Latviešu valoda011.AI.Liepiņa
6.b1.Sociālās zinības402.Sociālo zinību stunda atceltaL.Drande
2.Sociālās zinības402.latviešu valodas stunda pārcelta uz ceturtdienu (4.st.)P*L.Drande
6.c1.Dabaszinības203.Mūzikas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuL.Trauliņa, I.Jansone
2.Mūzika112.Dabaszinību stunda pārcelta uz 1.stundas laikuI.Jansone, L.Trauliņa
7.a1.-4.LiteratūraKlase ārpus skolasL.Vikse, A.Jākobsons, G.Kalvīte, G.Verovkins
9.a5.Klases stunda104.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 10.05.2022.P*U.Jansons, S.Kārkliņa
9.b2.Klases stunda204.Literatūras stunda pārcelta uz 10.05.2022.P*U.Jansons, A.Upīte-Markuse
10.a4.Angļu valoda110.Abām grupām kopāA+I.Barce
11.a1.-2.Latviešu valoda014.gatavošanās CE angļu valodāI.Lancmane
3.-4.Konsultācija angļu valodā014.Skatuves kustības (F) stunda atceltaI. Glužģe
5.-9.gatavošanās CE angļu valodāR.Segliņš, L. Mīļā, Ī.Ozola, I.Segliņa, Z.Larinova, M.Goba, A.Jākobsons
11.b1.-2.Konsultācija angļu valodā303.Matemātikas stunda atceltaI. Glužģe
3.-9.gatavošanās CE angļu valodāG.Līrmane, M.Tiltiņa, Ī.Ozola, A.Lozda, I.Grabe, Z.Larinova, M.Goba, A.Jākobsons