pirmdiena, 2023. gada 15. maijs

pirmdiena, 2023. gada 15. maijs

Stundās nav: I.Aizupiete, S.Balode, I.Daugaviete-Kravale (1.-7.st.), L.Drande, E.Groševa (1.-6.st.), I.Jansone, Z.Larinova, I.Liepiņa, I.Mēduma-Bāliņa (1.-6.st.), I.Tuņķele, G.Verovkins

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Dabaszinības138.Mūzikas stunda atceltaPA.Niedrīte
1.c2.Latviešu valoda337.Sporta un veselības stunda atceltaPS.Niedrīte
3.Sociālās zinības337.Mūzikas stunda atceltaPS.Niedrīte
2.a2.Matemātika (F)137.Mūzikas stunda atcelta->V.Zariņa
6.Matemātika (F)137.Fakultatīvā stunda pārcelta uz 2.stundas laikuV.Zariņa
2.b2.Dabaszinības236.Mūzikas stunda atceltaPS.Priede
2.c1.Dabaszinības235.Sporta un veselības stunda atceltaPA.Bērziņa
3.a5.Angļu valoda336.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
4.b1.Literatūra303.Literatūras stunda pārcelta no otrdienas, 16.05.2023.; Matemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuP*A.Lūsiņa, A.Dubulte
4.Matemātika232.Sporta un veselības stunda atcelta->A.Dubulte
4.c1.Datorika_2202.Matemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laiku; (Av_1.grupai brīvstunda)->A.Dubulte, A.Lūsiņa
4.Matemātika112.Mūzikas stunda atcelta->A.Lūsiņa
5.Latviešu valoda112.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
6.Datorika_2202.Datorikas stunda 2.grupai pārcelta uz 1.stundas laiku (Angļu valoda_1.grupai notiek)A.Dubulte
5.a2.Dizains un tehnoloģijas (sk.G.Verovkins)401.AD.Stalšāne
3.Dizains un tehnoloģijas (sk.G.Verovkins)401.AD.Stalšāne
5.Matemātika237.Mūzikas stunda atcelta; Matemātikas stunda pārcelta no otrdienas, 16.05.2023.P*A.Kārkliņa
6.Literatūra139.Sporta un veselības stunda atcelta; Literatūras stunda pārcelta no trešdienas, 17.05.2023.P*I.Baranova
7.Dabaszinības232.Kabineta maiņaL.Trauliņa
5.b5.Literatūra104.Kabineta maiņaA.Lozda
5.c1.Dabaszinības211.Kabineta maiņaM.Liepiņa
2.Vizuālā māksla014.Mūzikas stunda atcelta; Vizuālās mākslas stunda pārcelta no otrdienas, 16.05.2023.P*Ī.Ozola
6.Literatūra104.Kabineta maiņaA.Lozda
6.a1.Matemātika302.Kabineta maiņaA.Kārkliņa
4.Dizains un tehnoloģijas (sk.G.Verovkins)401.AD.Stalšāne
6.Mūzika205.Mūzikas stunda atcelta
6.b1.Dizains un tehnoloģijas_2157.Dizaina un tehnloģiju stunda pie sk.G.Verovkina atcelta
3.Matemātika115.Mūzikas stunda atceltaAL.Gredzena
6.Matemātika237.Matemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Kārkliņa
7.a1.-2.Sociālās zinības211.pašvadīts mācību processL.Drande
7.Krievu valodaKrievu valodas stunda abām grupām atcelta
7.b7.Krievu valoda_4404.Krievu valodas stunda atcelta
7.c1.Krievu valoda_1404.Krievu valodas stunda atcelta
2.Latviešu valoda302.Kabineta maiņaA.Lozda
5.Dizains un tehnoloģijas (sk.G.Verovkins)401.AD.Stalšāne
6.Dizains un tehnoloģijas (sk.G.Verovkins)401.AD.Stalšāne
7.Krievu valoda_4404.Krievu valodas stunda atcelta
8.a2.Latviešu valoda109.Kabineta maiņaL.Vikse
3.Bioloģija304.Ģeogrāfijas stunda atcelta->M.Liepiņa
6.Fizika402.Bioloģijas stunda pārcelta uz 3.stundas laiku->V.Šulte, M.Liepiņa
8.Fizika211.Fizikas stunda pārcelta uz 6.stundas laikuV.Šulte
8.b1.Krievu valoda_1401.stunda atcelta
6.Latviešu valoda109.Ģeogrāfijas stunda atcelta->I.Lancmane
7.Angļu valoda_1109.latviešu valodas stunda pārcelta uz 6.st.laiku->A.Rastene, I.Lancmane
8.Angļu valoda_1232.Angļu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz 7.st.laikuA.Rastene
8.c4.Bioloģija304.Kabineta maiņaM.Liepiņa
6.Latviešu valoda014.Kabineta maiņaL.Vikse
9.a2.Bioloģija211.Kabineta maiņaM.Liepiņa
5.Latviešu valoda303.Kabineta maiņaL.Vikse
8.Krievu valoda_1Krievu valodas stunda pie sk.I.Tuņķeles atcelta
9.b1.Angļu valoda_1405.Angļu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz 5.st.laikuV.Šmite
4.Sociālās zinības115.Ģeogrāfijas stunda atcelta; Sociālo zinību stunda pārcelta no otrdienas, 16.05.2023.P*L.Vikse
5.Angļu valoda404.Ģeogrāfijas stunda atcelta; Av_2 stunda pārcelta no otrdienas, 16.05.2023.-> / P*V.Šmite
9.c1.Ģeogrāfija206.stunda atcelta
3.Sociālās zinības404.Kabineta maiņaL.Vikse
10.a5.Bioloģija405.Kabineta maiņaM.Liepiņa
11.klCE latviešu valodā
(optimālais līm.)
210.1.grupaI.Daugaviete-Kravale
11.klCE latviešu valodā
(optimālais līm.)
205.2.grupaL.Drande
11.klCE latviešu valodā
(optimālais līm.)
204.3.grupaE.Groševa
12.aCE latviešu valodā
(augstākais līm.)
206.Valmieras Viestura vidusskolas skolēniI.Tuņķele
V2V 12.klCE latviešu valodā
(augstākais līm.)
203.Valmieras 2. vidusskolas skolēniU.Ābeltiņš
12.b6.Sports un veselībaVācu valodas un Krievu valodas stunda atceltaA+M.Goba, A.Jākobsons
7.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 6. stundas laikuM.Goba, A.Jākobsons