pirmdiena, 2023. gada 30. oktobris

pirmdiena, 2023. gada 30. oktobris

Stundās nav: I.Krieviņa, M.Liepiņa (no 5.st.), U.Jansons (1.-2.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.b3.Matemātika336.Kabineta maiņaAD.Jaunbērziņa
4.Dabaszinības139.Matemātikas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 02.11.2023.P*I.Baranova
4.c1.Matemātika237.AA.Kārkliņa
5.b4.Dabaszinības203.Latviešu valodas stunda jau notika 19.10.2023., Dabaszinības stunda pārcelta no otrdienas 31.10.2023.P*L.Trauliņa
7.b1.-2.Datorika202.AG.Grīva
7.c5.Latvijas un pasaules vēsture110.Bioloģijas stunda atcelta, Latvijas un pasaules vēsture stunda pārcelta no 03.11.2023.P*I.Grāvīte
9.c7.Fizika210.Bioloģijas stunda atcelta, Fizikas stunda pārcelta no 31.10.2023.P*V.Šulte