pirmdiena, 2024.gada 22.janvāris (papildināts_2)

pirmdiena, 2024.gada 22.janvāris (papildināts_2)

Stundās nav: V.Šmite, L.Liepa, Z.Gailīte, I.Kraukle

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b5.Angļu valoda332.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+A.Dubulte
2.b4.Angļu valoda138.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+D.Cinīte
2.c3.Angļu valoda337.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+D.Cinīte
4.b2.Angļu valoda232.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+A.Rastene
6.b2.Klases stunda301.Matemātikas stunda atceltaPI.Upīte
6.c1.Krievu valoda_2Krievu valodas stunda pie sk. I.Mēdumas-Bāliņas pārcelta uz 4.stundu->I.Mēduma-Bāliņa
2.Matemātika402.Sports un veselība stunda pārcelta uz 3.stundu, Matemātikas stunda pārcelta no 4.stundasAI.Lazdiņa
3.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta no 2.stundas, Dabaszinību stunda pārcelta uz 5.stundu->I.Rams
4.Krievu valoda_2405.Matemātikas stunda pārcelta uz 2.stundu, Krievu valodas stunda pie sk. I.Mēdumas-Bāliņas pārcelta no 1.stundas->I.Mēduma-Bāliņa
Vācu valoda_1404.Matemātikas stunda pārcelta uz 2.stundu, Vācu valodas stunda pārcelta no 6.stundas->E.Groševa
5.Dabaszinības203.Dabaszinību stunda pārcelta no 3.stundas, Latviešu valodas stunda pārcelta uz 5.stundu->M.Liepiņa
6.Latviešu valoda203.Latviešu valodas stunda pārcelta no 5.stundas, Vācu valodas stunda pārcelta uz 4.stundu->M.Tiltiņa
7.a3.Matemātika_4304.AG.Dance
7.b1.-2.Datorika_1203.Kabineta maiņaU.Jansons
3.Matemātika_4304.AG.Dance
7.c3.Matemātika_4304.AG.Dance
8.a5.Matemātika_1301.AG.Dance
Matemātika_2210.AV.Šulte
6.Matemātika_1301.AG.Dance
Matemātika_2303.AG.Līrmane
8.b1.Latviešu valoda301.Kabineta maiņaM.Tiltiņa
5.Matemātika_1301.AG.Dance
Matemātika_2210.AV.Šulte
6.Matemātika_1301.AG.Dance
Matemātika_2303.AG.Līrmane
8.c5.Matemātika_1301.AG.Dance
Matemātika_2210.AV.Šulte
6.Matemātika_1301.AG.Dance
Matemātika_2303.AG.Līrmane
9.a4.Matemātika_2301.AG.Dance
9.b
9.c
7.Angļu valoda232.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+A.Rastene
2.-5.Olimpiāde202.EKONOMIKAS VALSTS 25.OLIMPIĀDES 2.POSMS 10.-12.KLASĒMG.Grīva