pirmdiena, 2024.gada 25.marts (papildināts_2)

pirmdiena, 2024.gada 25.marts (papildināts_2)

Stundās nav: V.Šulte, I.Baranova (3.st), A.Zaļaiskalne

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b1.Dizains un tehnoloģijas138.AD.Jaunbērziņa
2.Latviešu valodaAD.Jaunbērziņa
3.MatemātikaAD.Jaunbērziņa
5.Matemātika (F.)AD.Jaunbērziņa
6.Pagarinātā dienas grupaPagarinātā dienas grupa nenotiek
4.b3.Klase ārpus skolasI.Baranova
8.b4.Klases stunda211.Fizikas stunda atcelta, Klases stunda pārcelta no otrdienas 26.03.2024.P*I.Barce
11.b2.Latviešu valoda303.Stundu secības maiņa, Fizikas stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
6.Matemātika I303.Stundu secības maiņa->G.Līrmane
12.b7.Sociālās zinātnes II110.Fizikas stunda atcelta, Sociālās zinātnes stunda pārcelta no 8.stundas->I.Grāvīte
8.Sociālās zinātnes IISociālās zinātnes stunda pārcelta uz 7.stundu->I.Grāvīte