pirmdiena, 2024. gada 4. marts

pirmdiena, 2024. gada 4. marts

Stundās nav: I.Aizupiete (5.-9.st.), Z.Larinova, B.Sakne Klovāne, M.Liepiņa, A.Lozda

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c5.Latviešu valoda338.Sports un veselība stunda nenotiekPK.Antone
3.b2.Matemātika236.Sports un veselība stunda nenotiekPS.Priede
3.c5.Matemātika235.Mūzikas stunda atceltaPA.Bērziņa
4.a6.MūzikaMūzikas stunda atcelta
4.b3.Literatūra (F.)139.Latviešu valodas stunda notika 27.02.2024., Literatūra (F.) stunda pārcelta no otrdienas 28.02.2024.P*I.Baranova
5.b1.-9.Klase ārpus skolas Z.Larinova, A.Lūsiņa, L.Trauliņa, I.Jansone, D.Cinīte, I.Liepiņa
6.c1.Krievu valodaKrievu valodas stunda pārcelta uz 3.stundu
3.Krievu valoda405.Dabaszinību stunda nenotiekI.Mēduma Bāliņa
7.c4.Ģeogrāfija210.Bioloģijas stunda nenotiekPS.Balode
8.b1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stundu.
2.Latviešu valoda203.Bioloģijas stunda nenotiekM.Tiltiņa
8.c0.Krievu valoda _2Krievu valoda _2 stunda pārcelta uz 2.stundu
1.LiteratūraLiteratūras stunda nenotiek
2.Krievu valoda _2Latviešu valodas stunda nenotiekI.Daugaviete-Kravale
9.a1.BioloģijaBioloģijas stunda nenotiek
9.c3.Latviešu valoda204.AA.Upīte-Markuse
10.b1.BioloģijaBioloģija pārcelta uz 6.stundu
6.Bioloģija204.Latviešu valoda I stunda nenotiekS.Allika
11.a4.Sports un veselība_3A*E.Švēde
8.Teātris un māksla Mūzikas stunda nenotiekPR.Segliņš
11.b5.Latviešu valoda204.Literatūras stunda nenotiekPA.Upīte-Markuse
12.a3.Sports un veselība_3A*E.Švēde
7.Latviešu valoda un literatūra IILatviešu valoda un literatūra II stunda atcelta
8.Latviešu valoda un literatūra IILatviešu valoda un literatūra II stunda atcelta