Projekta “Sporto visa klase” 2023./ 2024. m.g. veikums

Valmieras Viestura vidusskolas sešas klases piedalās projektā “Sporto visa klase”. Piecas reizes nedēļā bērni aktīvi strādā sporta stundās un fakultatīvajās sporta nodarbībās.

Skolēni visa mācību gada garumā ne tikai sporto, bet arī centīgi mācās un veic labos darbus.

Mūsu skola organizēja 4. un 2.klašu zonas sacensības stafetēs un fiziskajos vingrinājumos. Savu pirmo pieredzi sacensību tiesāšanā un rezultātu apkopošanā guva Anna Baranova, Anna Fogele, Kate Krieviņa, Paula Greidāne, Aleks Šrēders, Dāvis Savaļnieks. Paldies par apzinīgi veiktajiem pienākumiem!

 Kopvērtējuma rezultāti:

5.klašu sacensības notika Cēsīs, mūsu skolas 5.b klase izcīnīja 4.vietu,

4.b.klase izcīnīja 1.vietu un 23.maijā dosies uz finālsacensībām Jelgavā,

3.b klase sacentās Pārgaujas pamatskolā un izcīnīja 2.vietu. Jāatzīmē, ka 3.b klases komanda stafetes veica bez soda punktiem !

2.a klase izcīnīja 2.vietu, 2.b – 3.vietu, 2.c klase – 4.vietu !

Apsveicam projekta dalībniekus, vēlam aktīvi darboties arī nākamajā mācību gadā  un iedvesmot aktīvam dzīves veidam savus draugus!

Paldies par atbalstu un līdzdarbošanos klašu audzinātājiem un vecākiem !

Sporta skolotāji.