Radošo talantu koncerts “Ko es protu”

Talants, darbs un laiks, drosme un gribasspēks aprīļa nogalē satikās uz Viesturskolas skatuves 1. – 3. klašu talantu koncertā “Ko es protu”.

Sešdesmit atraktīvi mazie viesturieši ar īpaši gatavotiem priekšnesumiem uzstājās saviem klases un skolas biedriem muzicējot, dziedot, dejojot, spēlējot teātri, risinot matemātikas uzdevumus, rādot trikus un pārsteidzot skatītājus ar skaistiem zīmējumiem. Pasākums tika veidots kā spēle, kurā piedalījās visi: gan pasākuma vadītāji un mazie mākslinieki, gan skatītāji, kuri ar skaļiem aplausiem, aktīvu līdzdarbošanos atbalstīja ikvienu priekšnesumu. Turklāt tajā dienā notika divi koncerti, jo pie mums skolā viesojās piecas grupas ar topošajiem pirmklasniekiem no PII “Burtiņš”, “Ezītis” un “Ābelīte”.

 Ideju par pirmskolnieku viesošanos Viesturos un sportošanu kopā ar mūsu pirmīšiem izlolojusi sākumskolas skolotāja Vineta Zariņa. Paldies viņai un sporta skolotājai Zeltītei Larinovai! Pasākums notiek jau trešo gadu. Šogad to papildinājām ar koncertu, iedvesmojot ikvienu pilnveidot savas intereses, spējas un talantu un nebaidīties tos parādīt plašākai publikai.  Patiess prieks par skolēniem, kuri uzreiz atsaucās aicinājumam piedalīties koncertā un ļoti atbildīgi tam gatavojās! Paldies vecākiem un kolēģiem par atbalstu! Iecerētais izdevās brīnišķīgi, un dalībai nākošā gada koncertā jau pieteicās divtik vairāk dalībnieku.            

Lai mīlestības piepildīta Māmiņdiena! Uz drīzu tikšanos Viesturskolas Dārza svētkos!

Lolita Vanaga, direktora vietniece izglītības jomā