Reiz mežā dzima eglītes

VVV sākumskolas Ziemassvētku uzvedums

“Reiz mežā dzima eglītes”  

 18.decembrī plkst. 18.00 – 1. un 2.klases

 19.decembrī plkst. 18.00 – 3. un 4.klases

Pasākums notiek AS “Sadales tīkls” zālē