Sadzirdi mani caur WEB radio

Hei, hei vasarā!
Darbīgais mācību gads jau pagājis, un vasara dāsni atdod savu siltumu un ziedu krāšņumu.
Arī brīvajā laikā no mācībām izmantojām iespēju piedalīties starptautiskajā Erasmus + projektā “Hear me by WEB radio”( Sadzirdi mani caur WEB radio). Jauniešu apmaiņas programmā laikā no 05.06. – 11.06.2022. kopā ar 10. a klases audzēkni Niku Judenkovu, iesaistījāmies Latvijas puses dalībnieku komandā. Projektā piedalījās 6 valstu jaunieši no Bulgārijas, Ukrainas, Itālijas, Horvātijas, Turcijas un Latvijas. Projekta mērķis bija ieinteresēt jauniešus apgūt publiskās runas pamatus, veidot tiešsaistes radio saturu, veidot podkāstus, intervijas un prasmīgi lietot sociālos medijus. Plānoto aktivitāšu laikā jaunieši nostiprināja savas digitālās prasmes, komunikācijas un prezentēšanas prasmes, izprata citu valstu kultūras dažādību, savu dzīves pieredzi, prasmi ceļot, stiprināja savstarpējo sadarbību, veidojot katrs savu kultūras programmu. Projekta galvenais mērķis bija saistīts arī ar jaunatnes darbinieku izglītošanu un jauniešu motivēšanu, lai ikviens prastu veidot WEB radio savā organizācijā un būtu motivēts caur to atspoguļot kopienas dzīves norises.
Lai arī fotogrāfijas pastāsta par Erasmus + projekta “Hear me by WEB radio” norisi Rūjienas pusē, Ķoņu dzirnavās.

Radošu vasaru vēlot – Niks Judenkovs projekta dalībnieks
Iveta Upīte – Latvijas grupas līdere