Sasniegumi vēstures olimpiādē

Sveicam 9.a klases skolnieci
Alisi Lauru Kjasperi
ar iegūto 2.vietu
Valmieras pilsētas un novadu  vēstures olimpiādē.

Lai izdodas sasniegt labus rezultātus
Valsts vēstures olimpiādē!