Sasparojamies ZAAO akcijai “DABAI LABU DARĪT”!!!

Līdz šim akcijā esam savākuši 20755 kg makulatūras.

Pašreiz aktīvākie makulatūras vācēji ir Keitija Kārkliņa (5.a)  – 1144,5 kg, Monta Peipe (5.c)  – 907 kg, Kalvis Viļums (2.b) –  887 kg , Kārlis Viļums  (5.b) – 887 kg, Evija Zariņa (5.b) –  661 kg, Simona Vītoliņa (7.b) –  590 kg

AKTĪVĀKĀS KLASES:

3.a     2074,00
2.b     1799,00
5.b     1672,90
5.a     1577,50
7.b     1250,50
1.b     1203,50
4.a     1174,00
5.c     1094,50
2.a     1029,00
6.a     974,50
1.c     897,50
1.a     851,00
4.b     794,00
6.c     696,50
8.b     639,50
3.b     595,50
3.c     531,50
4.c     510,50
7.a     464,00
8.c     270,50
2.c     233,00

Beidzamā šī mācību gada makulatūras vākšanas reize 25.martā!

Sasparojamies!