Septītklasnieki Valmieras ielās

Vai zināji, ka Valmieru varam iepazīt , izstaigājot 223 ielas?

16.maija rīta pusē Valmieras ielās bija manāma lielāka rosība nekā citkārt.

Valmieras Viestura vidusskolas 7.a un b klases skolēni pētīja ielas. Kāpēc mācību gada noslēgumā to vajadzētu darīt?

Uzdevums azartisks un izaicinošs – secināt, cik un kuras ielas nosauktas rakstnieku, dzejnieku vai valodnieku vārdos.

Talkā nāk pilsētas ielu reģistrs un droši informācijas avoti internetā, lai pārliecinātos, ka Valmierā atrodamas 11 ievērojamu literātu vārdā nosauktas ielas. 

Gandarījums par jauniegūtajām zināšanām –

mūsu pilsētā un novadā dzimuši, strādājuši, mācījušies vai ciemojušies – valodnieks J.Endzelīns, Latvijas himnas autors K.Baumanis, dzejnieki J.Ziemeļnieks un J.Ruģēns, Rainis, tautiskās atmodas ideju paudējs Auseklis, jaunlatviešu kustības aizsācējs un pirmās latviešu bibliotēkas dibinātājs K.Valdemārs, rakstnieks un sabiedriskais darbinieks L.Laicens, literāts L.Paegle, rakstnieks A.Upītis.

 

Ieguvumi? 

Vasarā būšu labs gids un stāstnieks ciemiņiem, kuri gribēs iepazīt Valmieru.

Vērtīgi kultūras fakti nākamā gada pārspriedumiem.

Patriotisms un lepnums par savu pilsētu Valmieru.

 

Skolēnus mudināja, vēroja, uzklausīja un par paveikto priecājās –

latviešu valodas un literatūras skolotāja Maira Tiltiņa