Skolas skatuves runas konkurss

Noslēdzies skolas skatuves runas konkursa 1.posms.

Uz otro posmu 13.februārī, lai cīnītos par 1.-3.vietu, jāgatavojas šādiem dalībniekiem:

5.-6.klašu grupā:

Ance Līva, 5.b

Beate Brence, 5.c

Annija Bauģe, 6.a

Denīze Allika, 6.b

Kate Krieviņa, 6.c

7.-9.klašu grupā:

Rūdolfs Segliņš, 7.a

Alīna Johansone, 8.a

Alise Kjaspere, 9.a

10.-12.klašu grupā:

Karīna Doroško, 10.a

Amanda Liepiņa, 10.b

Nikija Krivāne, 11.c

Dita Medne, 11.c

Terēze Sinkēviča, 10.a

Ilvars Čukurs, 12.c

Patrīcija Aļļēna, 12.c

Saņemot atzinību par dalību konkursā, no tālākās cīņas izstājās:

Alekss Vingris, 5.a

Anna Terēze Fogele, 6.b

Terēze Jurka, 7.b

Rūta Paula Miķelsone, 8.a

Elīza Terēze Lezdiņa, 9.b

Mikuss Grīnbergs, 9.b

Amanda Smirnova, 10.a

Mārtiņš Jaunslavietis, 10.b

Ance Frinde, 10 b

Evija Gūtmane, 11.c

Diāna Filatova, 11.c

Justīne Roga, 12.c

Paldies visiem par drosmi uzstāties un uz tikšanos!