Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkurss

Šogad skolēnu skatuves runas konkurss notika neierastā veidā – bija nepieciešams iesūtīt video priekšnesumu. Konkurss notika divās kārtās: 1.kārta – pilsētās/ novados, 2.kārta – republikā.
Dalībnieks runā vienu prozas un vienu dzejas darbu. Skatuves runas priekšnesums video konkursā tematiski bija jāsaista ar skolēna spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku, izbrīnu, redzējumu par šī laika aktuālām tēmām: dzīvība, brīvība, zināšanas, atbildība, tolerance, ģimene, tradīcijas. Guvuši augstākos rezultātus I kārtā, uz republikas kārtu no Viesturskolas tika nosūtīti 12 darbi.
Žūrija – Anna Jansone – režisore, pedagogs; Dace Liepeniece – režisore, pedagogs; Dace Jurka – VISC vecākā referente – skatījās, klausījās, vērtēja. Esam saņēmuši rezultātus un Valmieras Viestura vidusskolas var lepoties!
Sirsnīgi sveicam!
Augstāko pakāpi savās klašu grupās ieguvuši:
Elans Eglītis (4.b klase), Annija Bauģe (7.a), Ieva Loreta Reide (11.a).
I pakāpi savās klašu grupās ieguvuši:
Emīls Ābols (1.c), Enija Rudiņa (1.c), Mariuss Grencis (4.c), Ieva Jete Jansone (5.c), Alīna Johansone (9.a), Karīna Doroško (11.a), Krišs Gulbis (11.b), Alise Kristīne Egle (12.a),
Amandai Liepiņai (11.b) – II pakāpe.
Paldies skolotājiem, skolēniem un visiem atbalstītājiem!
Republikas konkursa rezultātus iespējams apskatīt VISC mājas lapā, sadaļā Teātra māksla.