Skolotājas papildina angļu valodas zināšanas Ungārijā.

Skolotājas Irina Lazdiņa un Lolita Trauliņa 2023.gada 22.aprīlī devās uz Ungāriju, lai papildinātu angļu valodas zināšanas un prasmes projekta “Valmieras Viestura vidusskolas pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide pandēmijas ietekmes mazināšanai” ID 2022-1-LV01-KA122-SCH-000074875 ietvaros.

Apgūstot kursu, ieguvām starptautisku pieredzi, lai meklētu iedvesmu turpmākajam darbam. Apguvām jaunas prasmes, lai turpmākajā darbā ar tām un iegūtajām zināšanām sniegtu ieguldījumu mūsu skolas izaicinājumu risināšanā.  

Apmācības vadīja lieliskā pasniedzēja Anita Aklan no Ungārijas. Ar mums kopā mācījās arī skolotājas no Itālijas, Lietuvas un Francijas. Iepazināmies ar dažādām mācību metodēm valodas apguvei. Ar pasniedzēju Anitu  apguvām  dažas angļu valodas gramatikas tēmas, uzlabojām angļu valodas vārdu izrunu, teksta lasīšanu, stāstu stāstīšanu, sarunu prasmes utt.

Brīvajā laikā apskatījām Budapeštas pilsētu. Pilskalnā, kas stiepjas pāri Donavai, atrodas daudzi Budapeštas nozīmīgākie viduslaiku pieminekļi un muzeji. Redzējām Budapeštas ievērojamākās  vietas – Budas pili, Parlamenta ēku, Zvejnieku bastionu un citas.