Skolu teātru režisoru seminārs Viesturskolā

2021.gada 29.septembrī Valmieras Viestura vidusskolā notika seminārs skolu teātru koordinatoriem un režisoriem. VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka iepazīstināja ar plāniem nākošajam mācību gadam. Latvijas skolēnu teātru festivāls, ko visi gaida ar nepacietību, paredzēts Rēzeknē un Jelgavā. Roberts Segliņš, savukārt, iepazīstināja ar XV Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāla ,,…un es iešu un iešu!” iecerēm!. Esam optimisma pilni un strādātgriboši. Valsts izglītības satura centrs un Viestura vidusskola teica paldies XIV Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāla ,,…un es iešu un iešu!” dalībniekiem. Viesturskolas teātris ,,Sprīdītis” rādīja fragmentu no teātra izrādes ,,Sprunguļmuižā gadatirgus” pēc A.Kronenberga darba motīviem.