Slēpņošana noslēgusies

Aktivitāte sākumskolas skolēniem “Slēpņo Viesturskolā!” ir noslēgusies. Prieks, azarts un neatlaidība bija novērojama gan skolēnos, gan viņu vecākos, meklējot “dārgumus” skolas teritorijā. Ar slēpņošanu veicās dažādi – citam visai viegli padevās atrast slēpņus, bet bija arī tādi, kuriem slēpņošana izvērtās par stundām ilgu piedzīvojumu. Īstiem slēpņošanas entuziastiem pat lietus netraucēja.

Esam patiesi priecīgi un lepni par lielo dalībnieku skaitu. Pēc slēpņu žurnālos atstātās informācijas apkopošanas laikā no 6. līdz 11. maijam slēpņošanas aktivitātē piedalījušies vairāk nekā 140 sākumskolas skolēnu. Visaktīvākie slēpņotāji ir 1.b, 3.b un 1.c klases skolēni, jo tieši šajās klasēs procentuāli piedalījušies visvairāk skolēnu.

Paldies skolēniem par aktīvo dalību! Paldies klašu audzinātājiem par skolēnu motivēšanu un aicināšanu piedalīties! Paldies skolēnu vecākiem par atrasto laiku slēpņošanas aktivitātes veikšanai! Lai arī turpmāk azarts un interese iesaistīties aktivitātēs!

 

Sandra Baumane

direktora vietniece audzināšanas darbā sākumskolā