Soli pa solim uz Šķiratlonu

Šajā mācību gadā, meklējot radošas iespējas, kā realizēt mācību procesu gan mainīgajos apstākļos, gan jaunajās kompetencēs, Valmieras Viestura vidusskolas visu klašu skolēni iesaistīsies zināšanu spartakiādē ,,Soli pa solim uz šķiratlonu”.

Spartakiādes mērķis ir ar veselīga sacensību gara palīdzību rosināt skolēnu izpratni par starppriekšmetu saiknes nozīmi un attīstīt viņu caurviju prasmes ar dažādiem uzdevumiem un viktorīnas jautājumiem. Katru mēnesi skolēni un klašu audzinātāji saņem mēneša uzdevumu, kura veikšanai jāizmanto kritiskā domāšana un problēmu risināšana, sadarbība, digitālās prasmes, jaunrade un mācību priekšmetā gūtās zināšanas un prasmes. Tāpat katru mēnesi klašu grupas (1.-3., 4.-6., 7.-9., 10.-12.) saņems uzaicinājumu piedalīties elektroniskā viktorīnā, lai demonstrētu savas zināšanas konkrētajā mācību priekšmetā.

Valmieras Viestura vidusskolai esot arī Eko skolu pulciņā, šī mācību gada spartakiādes vienotā tēma visos mēnešos, lai nodrošinātu jau minēto starppriekšmetu saikni, ir aprites ekonomika jeb esošo materiālu atkārtota izmantošana. Visa mācību gada laikā skolēni, veicot uzdevumus un piedaloties viktorīnās, krāj punktus savai klasei, lai maijā noslēgtu spartakiādi sporta spēlēs- šķiratlonā. Šķiratlona noslēgumā radošākajai, zinošākajai un aktīvākajai klasei tiks pasniegts zināšanu spartakiādes ceļojošais kauss.