Spēks ir vienotībā!

Spēks ir vienotībā!

Ar šādu mērķi un noskaņojumu 23. janvāra pēcpusdienā  tikās skolotāji un pašpārvaldes jaunieši “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai  programmas “Kontakts” iniciatīvu projekta īstenošanas” ietvaros.

Skolēni un skolotāji kopīgi veidoja vienotu komandu, neformālā vidē vairāk iepazīstot vienam otru un  darbojoties ārpus ierastajiem rāmjiem.

Skolēnu pašpārvaldes atbildība bija  izplānot un noorganizēt šīs aktivitātes, kas palīdzēja skolotājiem turpmāk aizvien vairāk izprast jauniešu problēmas un veidot ciešāku savstarpējo saikni, uzticēšanos un vienotu komandu kopīgai skolas mentālās veselības vides pilnveidošanai. Projekta mentore iepazīstināja ar mentālās veselības nedēļas norises kopsavilkumu – gan notikušā pozitīvajām, gan izaicinājuma tendencēm. Jaunieši ir apņēmības pilni iesākto darbu turpināt!

Jauniešiem bija iespēja uzlabot savas  uzstāšanās prasmes, aktivitāšu vadītāja prasmes, veidojot izpratni par komandas darba nozīmīgumu un savstarpējo toleranci.

Projekta ietvaros pašpārvaldes aktīvākie jaunieši ir guvuši pieredzi, prasmes un izpratni. Paldies!

Projekta “Kontakts”mentore, sociālā pedagoģe Iveta Upīte