Starpdisciplināra sadarbība ar tiešsaistes ciemiņu

Attālinātās mācības nākušas ar daudziem pārbaudījumiem un nepieciešamību pielāgoties. Nereti ikdienā atceramies un pieminam tikai to, kas pasliktinājies un radies kā jauns apgrūtinājums vai izaicinājums, tomēr, lai spētu gan produktīvi, gan jēgpilni strādāt, ir jāvar saskatīt ieguvumi. Attālinātais laiks ļauj mums savās stundās uzaicināt paviesoties cilvēkus, kuriem ikdienā tikt līdz Valmieras Viestura vidusskolai klātienē būtu apgrūtinoši. Šobrīd mēs visi viens no otra esam pāris klikšķu attālumā.

Sadarbojoties klases audzinātājai un sociālo zinību skolotājai, 7.c klasei 19.aprīlī notika īpašāka mācību stunda kā citās reizēs. Klases stundas ietvaros, pateicoties Latvijas Skolas somas atbalstam, 7.c klases skolēniem bija iespēja noskatīties 2016.gada tituliem bagāto Latvijas Nacionālā teātra izrādi „Svina garša”. Izrādes sižets atbalsojās ar visu to, ko skolēni šajā mācību gadā apguvuši sociālajās zinībās, tāpēc tika veidota starpdisciplinārā sadarbība, lai izrāde netiek noskatīta tikai noskatīšanās pēc. Uz tiešsaistes tikšanos tika uzaicināts Matīsa lomas atveidotājs – aktieris Raimonds Celms. Šī bija brīnišķīga iespēja skolēniem izzināt tādas jau apgūtās tēmas kā personība, identitāte un drošība, skatoties izrādes kontekstā un dzirdot komentārus arī no aktiera, kurš šīs situācijas kā Matīss izdzīvojis uz skatuves.

Saruna raisījās brīvi un nepiespiesti, skolēni gan uzklausīja Raimonda teikto, gan aktīvi iesaistījās jautāšanas un diskusijas procesā, izsakot savas domas un novērojumus. Skolēni izmantoja izdevību un apvaicājās arī par viņa karjeras izvēli un ceļu līdz teātrim, šādā veidā paši sevi ievadot nākamajā mācību stundu tēmā. Iepriecina arī skolēnu gūtās atziņas, kas radušās pēc sarunas. Tagad liela daļa jūtas daudz drošāki un pārliecinātāki savā šī brīža profesijas izvēlē, jo ir sapratuši, ka visvērtīgāk darīt to, kas tiešām pašiem patīk un uzrunā, kā arī daļa ir kļuvuši mierīgāki par to, ka šobrīd, iespējams, vēl skaidri nezina savu virzienu dzīvē: „Ar karjeras izvēli nevajag steigties, pulkstenim tikšķot, laika gaitā profesija pati atnāks pie tevis, un sapratīsi, kas padodas, kas nepadodas un ko gribi dzīvē panākt – kas ir tavs dzīves mērķis.”

Ne bez ievērības palika arī paša Raimonda Celma personība un būtība, daudzus skolēnus uzrunājusi tieši aktiera vienkāršība, atvērtība un godīgums. Arī Nacionālā teātra aktierim pēc tikšanās bijušas pozitīvas un pacilājošas sajūtas: „Paldies par tikšanos. Man šķita ļoti vērtīga iespēja atkal atgriezties pie „Svina Garšas” stāsta, tā varoņiem un notikumiem. Runājām par tēmām, kas bija nedaudz piemirsušās, bet atsvaidzināja atmiņas par paša piedzīvoto pirmajā lielajā izrādē un darbā pie lomas. Paldies par interesi un jautājumiem. Turamies un drīz tiekamies.”

Līga Vikse, 7.c klases sociālo zinību skolotāja