Sveicam un lepojamies!

Piektdien, 8. oktobrī, koncertzālē “Valmiera” norisinājās apbalvojuma “Balva izglītībā 2021” pasniegšana, kurā pirmo reizi vienkopus pulcējās Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu darbinieki.

Pasākumā tika godināti pieci Valmieras Viestura vidusskolas pedagogi.

Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā saņēma Valmieras Viestura vidusskolas skolotājas Gita Baltā un Sandra Kārkliņa.

Gita Baltā

Ir radoša, atbildīga personība. Viņa prot sevi disciplinēt darbam, arī šajos nenoteiktajos, mainīgajos un izaicinošajos apstākļos.

Nesavtīga, dalās ar savām idejām, atbalsta, motivē, ieinteresē, pārliecina.

Ir ļoti laba humora izjūta. Prot izkļūt no jebkuras situācijas ar smaidu. Tas, ko Gita saka, ir kā “naglai uz galvas”.

Mīl apceļot Latvijas skaistās, gan zināmās, gan citiem neiepazītās vietas. Prot saskatīt vērtīgo, skaisto, pat tālu nemeklējot.

Satur kopā savu draugu loku, ir kompānijas dvēsele.

Sirsnīga un čakla kolēģe, kura dara, prot, palīdz.

Skolotāja ar lielo burtu. Mūsu Gita!

 

Sandra Kārkliņa

Skolotāja ar LIELO burtu.

Sandrai raksturīga laba humora izjūta. Cenšas izprast katru skolēnu, atrast katram individuālu un diferencētu pieeju, sajust nepateikto un saskatīt skaisto arī vienkāršībā, negludumā un raupjumā.

Sirsnīga, iejūtīga pret saviem skolēniem un tajā pašā brīdī arī prasīga.  Sandrai savos darba gados ir izveidojies tikai viņai raksturīgs darba stils un sava darba sistēma, kas padara viņu īpašu.

Sandra ir ieinteresēta un atvērta jauniem izaicinājumiem, ar lielu atbildības sajūtu un radošu pieeju mācību procesam. Ikdienas mācību darbu spēj padarīt aizraujošu, izmantojot spēles elementus atbilstoši vecumposmam. Mērķtiecīgi izmanto dažādas mācību metodes, labprāt dalās pieredzē ar kolēģiem.

Savas dzīvesvietas patriote, čakla un aizrautīga sava dārziņa saimniece.

 

Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā 2021” par nozīmīgu personisko ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā un sasniegumiem izglītībā saņēma Anda Upīte – Markuse, Iveta Upīte un Ina Tuņķele.

Anda Upīte – Markuse

Anda ir īstajā vietā, jo viņai rūp katra skolēna un kolēģa labsajūta Viesturskolā. 

Čakla bite, kura ar visām savām zināšanām un labu humora dzirksti, sniegs atbalstu gan ikdienas darba prognozējamās, gan nestandarta situācijās. Motivēta visam jaunajam un radošajam pedagoģijā. Spēj saskatīt savos kolēģos katra stiprās puses, spēj motivēt labiem sasniegumiem, sadarbībai, pieredzes apmaiņai metodiskajā darbā. Mērķtiecīgi un jēgpilni iedziļinās izglītības novitātēs un stratēģijās.

Drošības sajūta, mierīgs smaids, acīs sirds gudrība un empātija.  Pacietība, miers, harmonija škiet neizmērojama. 

Ļoti labi pārzina likumus, pārvalda dokumentāciju, iedziļinās sīkumos, kas dažkārt izrādās ļoti svarīgi. Korekta. Ar savām rakstura un profesionālajām kvalitātēm ļoti svarīgs komandas spēlētājs.

Ir cilvēks, kurš par Viesturskolas bērniem saka “mūsu”. Runā sirsnīgi, ar mīlestību. Anda zina katru skolēnu, viņa pieredzi, mīlestību, mazās traģēdijas un lieliskos sasniegumus. Un neatkarīgi no tā, cik izglītojamo ir, viņas sirdī ir vieta visiem. Īpaši mīļa audzinātāja savai 9.b klasei un jau bijušajiem viesturiešiem, viņas klases absolventiem.

Mēs lepojamies ar Andu!

Iveta Upīte

Valmieras Viestura vidusskola pēdējos 17 gadus par savu sociālo pedagogu var saukt tieši Ivetu Upīti. Iveta ir skolotāja jau 37 gadus, tieši sociālā pedagoga darbs ir viņas sirdslieta – ikviens darba uzdevums tiek paveikts profesionāli, ar aizrautību un rūpību. Katrs kolēģis vai skolēns, ar kuru Ivetai ir veidojusies sadarbība, var apliecināt – viņa ar patiesu interesi iedziļinās situācijā, novēro to no visiem aspektiem, uzklausa visas iesaistītās puses un atrisina sarežģījumus kopā. Lai gan sociālā pedagoga darbs varētu šķist citiem emocionāli grūts un problēmsituāciju pilns, Ivetai gluži pretēji – ikviena veiksmīgi atrisinātā reize viņu pozitīvi uzlādē un iedvesmo jauniem izaicinājumiem.

Iveta ir īsts sirds cilvēks, ko pierāda kolēģu uzticība un skolēni, kas pat pēc aktīvās sadarbības beigām atnāk pie viņas aprunāties, izstāstīt par savu ikdienu vai rūpēm.

 

 

Ina Tuņķele

Ina ir īstena Viesturiete!

Viņas elegance, miers un nosvērtība ir pamanāma ikvienā mirklī.

Smalkjūtība, radošums, precizitāte – tās ir viņas rakstura iezīmes, kas jūtamas ikdienas darbā. Augsta profesionalitāte mācot skolēnus un iedvesmojot skolotājus, savus kolēģus.

Jau vairākus gadus vadot svešvalodas metodisko jomu, sniedz atbalstu, zināšanas kolēģiem, ir vienmēr lietas kursā par jaunumiem svešvalodu apguvē.

Interese par teātra mākslu ļauj viņai līdzdarboties saviem audzināmajiem.

Ar lielu aizrautību, audzinot teātra klases, piedalās rīkotajos pasākumos, konkursos, festivālos, radošajās darbnīcās.

 

 

Lepojamies ar savām kolēģēm, vēlam daudz radošu ideju un izturību!