Sveicam un lepojamies!

Ceturtdien, 25.februārī, laukumā pie Valmieras Kultūras centra Valmieras Rotary kluba pārstāvis Edijs Pētersons un Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ieva Stiģe pasniedza Rotary kluba stipendiju labākajiem Valmieras un novadu vidusskolēniem. Stipendiju saņēma arī Valmieras Viestura vidusskolas 12.b klases skolniece Anda Bišofa

Anda sevi ir pierādījusi kā talantīgu un spējīgu skolnieci. Viņa ir loti centīga, ar augstām darba spējām un izteiktu pienākuma apziņu, ar labām sekmēm piedalījusies gan matemātikas, gan latviešu valodas un literatūras, gan ekonomikas olimpiādēs. Anda vienmēr ir ieinteresēta savu zināšanu papildināšanā un dažādu prasmju attīstīšanā. Klases kolektīvā viņa ir draudzīga un izpalīdzīga. Savu brīvo laiku Anda pavada, dejojot tautisko deju kolektīvā ,,Sadancis”.

Andas tālākie mērķi ir ekonomikas studijas, tādēļ viņa jau pagājušajā mācību gadā kārtoja valsts pārbaudījumu ekonomikā, iegūstot vērtējumu 10 balles.

Sveicam Andu ar stipendijas saņemšanu un vēlam sasniegt iecerēto!