Sveicam un vēlam veiksmi!

Lepojamies ar Viesturiešu sasniegumiem Valmieras novada 8. – 9. klašu latviešu valodas olimpiādē!

1.vieta Paulīnai Jansonei (9.b klase),

2.vieta Annai Baranovai (8.a klase) un Nikijai Birumai (9.b klase),

Atzinība Kristenai Deinei (9.a klase)

Paldies par ieguldīto darbu skolotājām Sandrai Kārkliņai, Mairai Tiltiņai un Līgai Viksei!

Paulīna Jansone uzaicināta uz latviešu valodas olimpiādes 3. posmu (valsts olimpiādi). Vēlam veiksmi!