Sveicam un vēlam veiksmi!

Mūsu skolas skolēniem panākumi bioloģijas olimpiādes 2.posmā.

1.vieta Lindai Evelīnai Pērkonei (10.b), 3.vieta Aivitai Ciprusei (9.a). Linda Evelīna uzaicināta uz valsts olimpiādi.

Sveicam meitenes un vēlam Lindai sekmīgi parādīt savas zināšanas arī valsts olimpiādes posmā!

Paldies skolotājām Sarmītei Allikai un Mārai Liepiņai par skolēnu gatavošanu olimpiādei!