Tiešsaistes seminārs vecākiem

Valmieras Viestura vidusskola skolēnu vecākiem rīko tiešsaistes semināru

“Kā runāt ar jaunieti par karjeru?”

ESF projekta “Karjeras attīstības atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros otrdien, 2. martā laikā no 18.00 līdz 20.00 skola rīko  tiešsaistē ZOOM platformā semināru vecākiem un interesentiem “Kā runāt ar jaunieti par karjeru?”, sadarbībā ar StartStrong starptautisko apmācību programmu jauniešiem un pieaugušiem, informatīvā saite: https://startstrong.eu/lv

            Semināru vadīs Andris Arhomkins, karjeras un biznesa apmācības jauniešiem un pieaugušiem portāla StartStrong lektors, praktiķis, jauniešu un pieaugušo apmācību programmu profesionālis,“Karjeras skola” dibinātājs. Mūsu skolā lektors viesojās 2019./2020. mācību gada pavasarī, novadot nodarbības “Veiksmīgas karjeras ABC” 9.klašu skolēniem un “Kā atrast savu sirdslietu?” 10.-12.klašu skolēniem, informatīvā saite: https://www.youtube.com/channel/UCQWZKfu8v5P77wj91QMUGZw

 

Reģistrācija semināram līdz 1.martam, saite: https://forms.gle/NrqFuYTioP8w1HGB6

Izdevumus par tiešsaistes semināru plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.