TREŠDIENA, 2019.gada 18.decembris

Stundu izmaiņas

TREŠDIENA, 2019.gada 18.decembris

Stundās nav: K.Tomsons, A.Eiklone, I.Aizupiete, I.Jansone, A.Lozda, L.Gacka, E.Groševa, V.Beķeris (no 7.st.)

 

8.c klase8.kab – Projekta “Latvijas skolas soma”aktivitāte – mūsdienu kultūras centra “Kultkom” nodarbība:

  • grupa (11 sk.) – 2.- 3.st.
  • grupa (12 sk.) – 4.- 5.st.

5.a klase – ekskursijā

5.-8. kl.koris – stunda atcelta

Mēģinājums ZET zālē:

  • 10 -13.00 – 1.-2.klases – (G.Baltā, A.Dubulte, S.Niedrīte, V.Zariņa, S.Priede, A.Bērziņa);
  • 13.00-15.00 – 11.c, 12.c, orķestris (10.a no plkst.14.00)
Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a Mēģinājums ZET zālē līdz 13.00 G.Baltā, I.Jurka
1.b Mēģinājums ZET zālē līdz 13.00 A.Dubulte, A.Niedrīte, D.Cinīte
1.c Mēģinājums ZET zālē līdz 13.00 S.Niedrīte, A.Niedrīte
2.a Mēģinājums ZET zālē līdz 13.00 V.Zariņa, M.Goba, D.Cinīte
2.b Mēģinājums ZET zālē līdz 13.00 S.Priede, M.Goba, A.Niedrīte
2.c Mēģinājums ZET zālē līdz 13.00 A.Bērziņa, M.Goba
3.a 4. Sports Vingr. Peldēšanas nodarbība atcelta M.Goba
5. Klases stunda 235.   P A.Kārkliņa
6.   235. Pusdienas A.Kārkliņa
3.b 3. Latviešu val.(F) 232. Fakultatīvā stunda pārcelta no 7.st.;

Mūzikas st.acelta

à I.Baranova
5. Sports Vingr. Peldēšanas nodarbība atcelta M.Goba
7. Latviešu val.(F) 232. Fakultatīvā stunda pārcelta uz 3.st. à I.Baranova
3.c 1. Dabaszinības 154.   P I.Jurka
6. Sports Vingr. Peldēšanas nodarbība atcelta M.Goba
4.a 2. Angļu valoda 151. Stunda visai klasei kopā P I.Liepiņa
3. Angļu valoda 151. Stunda visai klasei kopā P I.Liepiņa
4.b 4. Angļu valoda 332. Stunda visai klasei kopā P D.Cinīte
5.b 3. Sociālās zinības 137. Mūzikas st.atcelta P A.Kārkliņa
5.c 2. Mūzika 138. Stunda atcelta    
5. Literatūra 138.   A I.Kraukle
6.b 4. Angļu valoda 331. Stunda visai klasei kopā P V.Šmite
8. Latviešu valoda Stunda atcelta    
6.c 7. Literatūra 140. Latviešu valodas st.atcelta à S.Kārkliņa
8. Literatūra 140. Literatūras st.pārcelta uz 7.st. à S.Kārkliņa
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a Klase ekskursijā I.Lazdiņa, I.Segliņa,

A.Jākobsons, R.Spuņģe, L.Vikse

7.a 4. Vācu valoda 208. Stunada atcelta    
5. Vācu valoda 10. Stunada atcelta    
8. Informātika 10. Stunda pie K.Tomsona atcelta    
7.b 2. Informātika 10. Stunda pie K.Tomsona atcelta    
4. Vācu valoda 208. Stunada atcelta    
5. Vācu valoda 10. Stunada atcelta  
8.a 3. Vācu valoda 208. Stunada atcelta  
4. Klases stunda 11. Literatūras st.atcelta P I.Upīte
7. sports Stunda atcelta  
  8. Angļu valoda_2 18. Stunda atcelta (pārcelta uz 19.12)  
8.b 3. Vācu valoda 208. Stunada atcelta  
5. Latviešu valoda 7.    
8.c 2. Latvijas skolas somas aktivitāte

1.grupa (8.kab)

2.grupa – notiek Ķīmijas stunda kā plānots   R.Spuņģe
3. Latvijas skolas somas aktivitāte

1.grupa(8.kab)

2.grupa – notiek krievu valodas  stunda kā plānots;

Vācu valodas stunda atcelta

  I.Tuņķele
3. Vācu valoda 208. Stunada atcelta  
4. Latvijas skolas somas aktivitāte

2.grupa(8.kab)

1.grupa – notiek Literatūras st. – kā plānots   S.Kārkliņa
5. Latvijas skolas somas aktivitāte

2.grupa(8.kab)

1.grupa – notiek Literatūras st. – kā plānots   S.Kārkliņa
9.a 2. Latvijas vēsture 314. Stunda pārcelta no 7.st. à I.Zvirbule
4. Literatūra 314. Stunda atcelta    
7. Latvijas vēsture 314. Stunda pārcelta uz 2.st. à I.Zvirbule
8. Angļu valoda_2 314. Stunda atcelta (pārcelta uz 17.12)   I.Barce
9.b 3. Literatūra Stunda atcelta  
10.a 2. Literatūra

(visp.)

8. Stunda atcelta  
3. Latvijas un pasaules vēsture 18. Kabineta maiņa I.Zvirbule
4. Dabaszinības

(TeātraM)

18. Kabineta maiņa A.Millers
5. Dabaszinības

(TeātraM)

18 Latviešu valodas st.atcelta, Kabineta maiņa P A.Millers
6. Literatūra 8. Pusdienu st.;

Literatūras st.atcelta

 
7. Angļu valoda_1 1. Angļu valodas st.A.Roņa grupai-pārcelta no 10.st. à A.Ronis
8.-9. Mēģinājums ZET zālē

(no 14.00-15.00)

  A.Jākobsons, A.Ronis
10. Informātika 10. Stunda pie K.Tomsona atcelta  
10. Angļu valoda 8. Stunda pārcelta uz 7.st. A.Ronis
11.a 8. Latviešu valoda 315. Stunda atcelta  
11.b 6. Programmēšanas pamati 10. Stunda atcelta  
11.c 8.-9. Mēģinājums ZET zālē

(no 13.30-15.00)

 
12.a 1. Vācu valoda 208. Stunda atcelta  
2. Vācu valoda 208. Stunda atcelta  
9. Sports Stunda visai kl.kopā A A.Jākobsons
12.b 1. Vācu valoda 208. Stunda atcelta  
2. Vācu valoda 208. Stunda atcelta  
3. Angļu valoda_2 1. Kabineta maiņa Dz.Grava
4. Angļu valoda_2 1. Kabineta maiņa Dz.Grava
9. Latviešu valoda 0. Stunda atcelta  
12.c 1. Krievu valoda 10. Kabineta maiņa I.Mēduma-Bāliņa
1. Vācu valoda 208. Stunda atcelta  
2. Krievu valoda 10. Kabineta maiņa I.Mēduma-Bāliņa
2. Vācu valoda 208. Stunda atcelta  
5. Literatūra 1. Stunda atcelta  
8.-9. Mēģinājums ZET zālē

(no 13.30-15.00)

A.Millers