TREŠDIENA, 2019.gada 18.decembris

Stundu izmaiņas

TREŠDIENA, 2019.gada 18.decembris

Stundās nav: K.Tomsons, A.Eiklone, I.Aizupiete, I.Jansone, A.Lozda, L.Gacka, E.Groševa, V.Beķeris (no 7.st.)

 

8.c klase8.kab – Projekta “Latvijas skolas soma”aktivitāte – mūsdienu kultūras centra “Kultkom” nodarbība:

  • grupa (11 sk.) – 2.- 3.st.
  • grupa (12 sk.) – 4.- 5.st.

5.a klase – ekskursijā

5.-8. kl.koris – stunda atcelta

Mēģinājums ZET zālē:

  • 10 -13.00 – 1.-2.klases – (G.Baltā, A.Dubulte, S.Niedrīte, V.Zariņa, S.Priede, A.Bērziņa);
  • 13.00-15.00 – 11.c, 12.c, orķestris (10.a no plkst.14.00)
Valmieras Viestura vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.aMēģinājums ZET zālē līdz 13.00G.Baltā, I.Jurka
1.bMēģinājums ZET zālē līdz 13.00A.Dubulte, A.Niedrīte, D.Cinīte
1.cMēģinājums ZET zālē līdz 13.00S.Niedrīte, A.Niedrīte
2.aMēģinājums ZET zālē līdz 13.00V.Zariņa, M.Goba, D.Cinīte
2.bMēģinājums ZET zālē līdz 13.00S.Priede, M.Goba, A.Niedrīte
2.cMēģinājums ZET zālē līdz 13.00A.Bērziņa, M.Goba
3.a4.SportsVingr.Peldēšanas nodarbība atceltaM.Goba
5.Klases stunda235. PA.Kārkliņa
6. 235.PusdienasA.Kārkliņa
3.b3.Latviešu val.(F)232.Fakultatīvā stunda pārcelta no 7.st.;

Mūzikas st.acelta

àI.Baranova
5.SportsVingr.Peldēšanas nodarbība atceltaM.Goba
7.Latviešu val.(F)232.Fakultatīvā stunda pārcelta uz 3.st.àI.Baranova
3.c1.Dabaszinības154. PI.Jurka
6.SportsVingr.Peldēšanas nodarbība atceltaM.Goba
4.a2.Angļu valoda151.Stunda visai klasei kopāPI.Liepiņa
3.Angļu valoda151.Stunda visai klasei kopāPI.Liepiņa
4.b4.Angļu valoda332.Stunda visai klasei kopāPD.Cinīte
5.b3.Sociālās zinības137.Mūzikas st.atceltaPA.Kārkliņa
5.c2.Mūzika138.Stunda atcelta  
5.Literatūra138. AI.Kraukle
6.b4.Angļu valoda331.Stunda visai klasei kopāPV.Šmite
8.Latviešu valodaStunda atcelta  
6.c7.Literatūra140.Latviešu valodas st.atceltaàS.Kārkliņa
8.Literatūra140.Literatūras st.pārcelta uz 7.st.àS.Kārkliņa
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.aKlase ekskursijāI.Lazdiņa, I.Segliņa,

A.Jākobsons, R.Spuņģe, L.Vikse

7.a4.Vācu valoda208.Stunada atcelta  
5.Vācu valoda10.Stunada atcelta  
8.Informātika10.Stunda pie K.Tomsona atcelta  
7.b2.Informātika10.Stunda pie K.Tomsona atcelta  
4.Vācu valoda208.Stunada atcelta  
5.Vācu valoda10.Stunada atcelta 
8.a3.Vācu valoda208.Stunada atcelta 
4.Klases stunda11.Literatūras st.atceltaPI.Upīte
7.sportsStunda atcelta 
 8.Angļu valoda_218.Stunda atcelta (pārcelta uz 19.12) 
8.b3.Vācu valoda208.Stunada atcelta 
5.Latviešu valoda7.  
8.c2.Latvijas skolas somas aktivitāte

1.grupa (8.kab)

2.grupa – notiek Ķīmijas stunda kā plānots R.Spuņģe
3.Latvijas skolas somas aktivitāte

1.grupa(8.kab)

2.grupa – notiek krievu valodas  stunda kā plānots;

Vācu valodas stunda atcelta

 I.Tuņķele
3.Vācu valoda208.Stunada atcelta 
4.Latvijas skolas somas aktivitāte

2.grupa(8.kab)

1.grupa – notiek Literatūras st. – kā plānots S.Kārkliņa
5.Latvijas skolas somas aktivitāte

2.grupa(8.kab)

1.grupa – notiek Literatūras st. – kā plānots S.Kārkliņa
9.a2.Latvijas vēsture314.Stunda pārcelta no 7.st.àI.Zvirbule
4.Literatūra314.Stunda atcelta  
7.Latvijas vēsture314.Stunda pārcelta uz 2.st.àI.Zvirbule
8.Angļu valoda_2314.Stunda atcelta (pārcelta uz 17.12) I.Barce
9.b3.LiteratūraStunda atcelta 
10.a2.Literatūra

(visp.)

8.Stunda atcelta 
3.Latvijas un pasaules vēsture18.Kabineta maiņaI.Zvirbule
4.Dabaszinības

(TeātraM)

18.Kabineta maiņaA.Millers
5.Dabaszinības

(TeātraM)

18Latviešu valodas st.atcelta, Kabineta maiņaPA.Millers
6.Literatūra8.Pusdienu st.;

Literatūras st.atcelta

 
7.Angļu valoda_11.Angļu valodas st.A.Roņa grupai-pārcelta no 10.st.àA.Ronis
8.-9.Mēģinājums ZET zālē

(no 14.00-15.00)

 A.Jākobsons, A.Ronis
10.Informātika10.Stunda pie K.Tomsona atcelta 
10.Angļu valoda8.Stunda pārcelta uz 7.st.A.Ronis
11.a8.Latviešu valoda315.Stunda atcelta 
11.b6.Programmēšanas pamati10.Stunda atcelta 
11.c8.-9.Mēģinājums ZET zālē

(no 13.30-15.00)

 
12.a1.Vācu valoda208.Stunda atcelta 
2.Vācu valoda208.Stunda atcelta 
9.SportsStunda visai kl.kopāAA.Jākobsons
12.b1.Vācu valoda208.Stunda atcelta 
2.Vācu valoda208.Stunda atcelta 
3.Angļu valoda_21.Kabineta maiņaDz.Grava
4.Angļu valoda_21.Kabineta maiņaDz.Grava
9.Latviešu valoda0.Stunda atcelta 
12.c1.Krievu valoda10.Kabineta maiņaI.Mēduma-Bāliņa
1.Vācu valoda208.Stunda atcelta 
2.Krievu valoda10.Kabineta maiņaI.Mēduma-Bāliņa
2.Vācu valoda208.Stunda atcelta 
5.Literatūra1.Stunda atcelta 
8.-9.Mēģinājums ZET zālē

(no 13.30-15.00)

A.Millers