TREŠDIENA, 2020.gada 05.februārī

TREŠDIENA, 2020.gada 05.februārī

Stundās nav: G.Kalvīte, I.Miglava, G.Līrmane, A.Ronis, S.Švalbe, A.Upīte, U.Jansons, A.Jākobsons, D.Cinīte, I.Liepiņa, G.Baltā (pēc 6.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c4.Dabaszinības337Angļu valodas st.abām grupām atceltaPS.Niedrīte
3.a6.Angļu valoda235.Angļu valodas st.atcelta;

Konsultācijas pie A.Kārkliņas

 A.Kārkliņa
3.b1.Matemātika

(F)

232.Angļu valodas st.atcelta–>I.Baranova
2.Klases stunda232.Angļu valodas st.atceltaPV.Fleminga
4.a1.Matemātika139. AI.Jurka
2.Matemātika139. AI.Jurka
3.Angļu valoda139.Stunda visai klasei kopāAA.Dubulte
4.Sports034

Vingr.

Vizuālās mākslas st.atcelta;

Sporta st.pārcelta no 6.st.

–>I.Rams
5.Dabaszinības139. AA.Niedrīte
6.Sports034.Stunda pārcelta uz 4.st.–>I.Rams
4.b5.Angļu valoda332.Stunda visai klasei kopāAA.Dubulte
5.a2.Matemātika303.Sporta st.atcelta;

Papildu matemātikas st.

PI.Lazdiņa
4.Klases stunda010.Angļu valodas st. atceltaPI.Upīte
5.Matemātika303.Angļu valodas st.atcelta–>I.Lazdiņa
6.Matemātika301.Stunda pārcelta uz 5.st.–>I.Lazdiņa
5.b6.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
7.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
6.a2.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
3.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
6.c2.Angļu valoda206. AV.Šmite
3.Angļu valoda206. AV.Šmite
7.a3.Matemātika

(G.Līrmane)

303. AI.Ābeltiņa
4.Matemātika

(G.Līrmane)

303. AI.Ābeltiņa
8.Angļu valoda010/011Stunda abām grupām atcelta 
7.b6.Latviešu valoda204.Klases st.pārcelta uz piektdienu, 07.02.2020.P*M.Tiltiņa
8.a3.Angļu valoda115.Stunda visai klasei kopāAI.Upīte
8.b4.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
5.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
8.c4.Ķīmija204.Sporta st.atceltaPR.Spuņģe
9.b6.Angļu valoda

(I.Liepiņa)

010.Stunda atcelta  
7.Angļu valoda

(I.Liepiņa)

010.Stunda atcelta 
10.a1.Sports

(visp.)

009.Stunda atcelta  
2.Angļu valoda

(visp)

403.Stunda atcelta  
6.Angļu valoda

(A.Ronis)

203.Stunda atcelta 
7.Angļu valoda

(A.Ronis)

203.Stunda atcelta 
10.b3.Klases stundaBibliotēkaSports atceltsPL.Drande
6.Matemātika303.Stunda atcelta 
7.Matemātika303.Stunda atcelta 
8.Angļu valoda203.Stunda atcelta 
11.b4.Programmēšanas pamati

(U.Jansons)

201.Angļu valodas st.atcelta

PP pārcelta no 7.st.

AG.Grīva
7.Programmēšanas pamati

(U.Jansons)

201.Stunda pārcelta uz 4.st.–>
12.a5.Angļu valoda

(A.Ronis)

204.Stunda atcelta 
6.Sports009Sporta st.visai klasei kopāAV.Beķeris
12.b5.Programmēšanas pamati

(U.Jansons)

201.Patstāvīgs darbs, vada G.GrīvaAG.Grīva
6.Programmēšanas pamati

(U.Jansons)

201.Stunda U.Jansona grupai atcelta