trešdiena, 2020. gada 11. novembris

trešdiena, 2020. gada 11. novembris

Stundās nav: I.Krieviņa, V.Beķeris (1.st.), G.Grīva (1.-2.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.Matemātika338. AG.Dance
2.Dabaszinības338. AI.Upīte
4.Dizains un tehnoloģijas338. AL.Gacka
5.Dizains un tehnoloģijas338. AL.Gacka
2.b1.SportsVOC AA.Jākobsons
4.a1.Datorika_1202.stunda grupai pie G.Grīvas atcelta  
4.b2.Datorika_1202. AZ.Neimane