trešdiena, 2020. gada 16. decembris

trešdiena, 2020. gada 16. decembris

Stundās nav: –

STUNDAS/STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Klases stunda Tematiskā stunda ārā, Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPI.Miglava
2.Dizains un tehnoloģijas156.kamīnzāle  I.Miglava
3.Latviešu valoda156.kamīnzāle  I.Miglava
4.Matemātika156.kamīnzāle  I.Miglava
5.Latviešu valoda156.kamīnzāleFakultatīvā nodarbība I.Miglava
1.b

I grupa

1.Latviešu valoda332.  G.Gaile
2.Klases stunda Tematiskā stunda ārā, sociālo zinību stunda atceltaPG.Gaile
3.Matemātika332.  G.Gaile
4.Dizains un tehnoloģijas332.  G.Gaile
5.Dizains un tehnoloģijas332.  G.Gaile

II grupa

1.Latviešu valoda336.  L.Vikse
2.Klases stunda Tematiskā stunda ārā, sociālo zinību stunda atceltaPG.Gaile
3.Matemātika336.  L.Vikse
4.Dizains un tehnoloģijas336.  D.Stalšāne
5.Dizains un tehnoloģijas336.  D.Stalšāne
1.c1.Matemātika305.lielā zāle  I.Krieviņa
2.Dabaszinības305.lielā zāle  I.Krieviņa
3.Klases stunda Tematiksā stunda ārā, Mūzikas stunda atceltaPI.Krieviņa, I.Aizupiete
4.Dizains un tehnoloģijas305.lielā zāle  I.Krieviņa
5.Dizains un tehnoloģijas305.lielā zāle  I.Krieviņa
2.a

I grupa

1.Matemātika133. PG.Baltā
2.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
3.Latviešu valoda133.  G.Baltā
4.Matemātika133.  G.Baltā
5.Klases stunda Tematiskā stunda ārā G.Baltā

II grupa

1.Matemātika139. PL.Gacka
2.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
3.Latviešu valoda139.  L.Gacka
4.Matemātika139.  L.Gacka
5.Klases stunda   G.Baltā
2.b

I grupa

1.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas V.Beķeris
2.Dabaszinības232.  A.Dubulte
3.Matemātika232.  A.Dubulte
4.Latviešu valoda232.  A.Dubulte
5.Mājturība un tehnoloģijas232.  A.Dubulte
6.Klases stunda Tematiskā stunda ārāPA.Dubulte

II grupa

1.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas V.Beķeris
2.Dabaszinības237.  Z.Gailīte
3.Matemātika237.  Z.Gailīte
4.Latviešu valoda237.  Z.Gailīte
5.Mājturība un tehnoloģijas237.  Z.Gailīte
6.Klases stunda Tematiskā stunda ārāPA.Dubulte
2.c

I grupa

1.Mūzika112.  I.Aizupiete
2.Matemātika337.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no citas dienasP*I.Upīte
3.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
4.Klases stunda Tematiskā stunda ārā, Sociālo zinību stunda atceltaPA.Bērziņa

II grupa

1.Mūzika205.  G.Aizupietis
2.Matemātika338.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no citas dienasP*I.Apinīte
3.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
4.Klases stunda Tematiskā stunda ārā, Sociālo zinību stunda atceltaPA.Bērziņa
3.a

I grupa

1.Angļu valoda_1137.  I.Glužģe
2.Latviešu valoda137.  V.Zariņa
3.Latviešu valoda137.  V.Zariņa
4.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
5.     
6.Angļu valoda_2 2.grupai stunda pārcelta uz 1.st.  

II grupa

1.Angļu valoda_2138.  A.Dubulte
2.Latviešu valoda138.  D.Stalšāne
3.Latviešu valoda138.  D.Stalšāne
4.Sports   M.Goba
5.     
6.Angļu valoda_2138.2.grupai stunda pārcelta uz 1.st.  
3.b

I grupa

1.Angļu valoda_1236.  V.Šmite
2.Angļu valoda_1236.  V.Šmite
3.Latviešu valoda236.  S.Priede
4.Matemātika236.Fakultatīvā nodarbība S.Priede
5.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
6.Ētika236.  S.Priede

II grupa

1.Angļu valoda_2235.  D.Cinīte
2.Angļu valoda_2235.  D.Cinīte
3.Latviešu valoda235.  I.Apinīte
4.Matemātika235.Fakultatīvā nodarbība I.Apinīte
5.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
6.Ētika235.  S.Priede
3.c

I grupa

1.Latviešu valoda114.  A.Bērziņa
2.Dabaszinības114.  A.Bērziņa
3.Matemātika114.  A.Bērziņa
4.Mūzika112.  I.Aizupiete
5.Latviešu valoda114.Fakultatīvā nodarbība A.Bērziņa
6.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba

II grupa

1.Latviešu valoda115.  I.Ābeltiņa
2.Dabaszinības115.  I.Ābeltiņa
3.Matemātika115.  I.Ābeltiņa
4.Mūzika205.  G.Aizupietis
5.Latviešu valoda115.Fakultatīvā nodarbība I.Ābeltiņa
6.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
4.a

I grupa

1.Datorika_1202.  G.Grīva
2.Latviešu valoda301.  A.Kārkliņa
3.Matemātika301.  A.Kārkliņa
4.Matemātika301.  U.Ābeltiņš
5.Sociālās zinības un vēsture301.  A.Kārkliņa

II grupa

1.Datorika_2201.  Z.Neimane
2.Matemātika302.  U.Ābeltiņš
3.Matemātika302.  U.Ābeltiņš
4.Latviešu valoda302.  A.Kārkliņa
5.Sociālās zinības un vēsture302.  L.Drande
4.b

I grupa

1.Latviešu valoda104.  Z.Švēde
2.Datorika_1202.  G.Grīva
3.Matemātika104.  I.Lazdiņa
4.Matemātika104.  I.Lazdiņa
5.Mūzika205.  I.Aizupiete

II grupa

1.Latviešu valoda109.  A.Upīte
2.Datorika_2201.  Z.Neimane
3.Matemātika109.  R.Spuņģe
4.Matemātika109.  R.Spuņģe
5.Mūzika109.  G.Aizupietis
4.c1.Matemātika014.  I.Jurka
2.Latviešu valoda014.  I.Jurka
3.Matemātika014.  I.Jurka
4.Latviešu valoda014.  I.Jurka
5.Dabaszinības014.  I.Jurka