TREŠDIENA, 2020.gada 22.janvāris

Stundu izmaiņas

TREŠDIENA, 2020.gada 22.janvāris

Stundās nav: L.Vikse, A.Niedrīte, L.Liepa, A.Eiklone, A.Stikāne, G.Līrmane (5.-6.st.), G.Kalvīte (no 6.st.), L.Drande (11.00-13.30)

Bibliotēka un kopētava 11.00-13.30 – SLĒGTA!

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b3.Mājturība un tehnoloģijas336. AI.Baranova
4. 336.Pusdienas pieskata I.RamsAI.Rams
1.c5.Latviešu valoda337. A*S.Niedrīte
2.b6.Mājturība un tehnoloģijas236. AS.Priede
5.c7.Matemātika154.Sporta st. pārcelta uz ceturtdienu, 23.01.2020->P*I.Kraukle
6.a7.Vizuālā māksla231.Sociālo zinību stunda atceltaPĪ.Ozola
6.b8.Latviešu valoda138.Stunda atcelta  
6.c7.Literatūra331.Latviešu valodas st.atcelta S.Kārkliņa
8.Literatūra331.St.pārcelta uz 7.st. S.Kārkliņa
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a4.Latviešu valoda18. AA.Upīte
5.Latviešu valoda18.Literatūras st. atceltaAA.Upīte
7.a3.Literatūra14.Stundu secības maiņa S.Kārkliņa
7.b3.Latviešu valoda15.Papildu stunda, pārcelta no ceturtdienas, 23.01.2020.->P*M.Tiltiņa
7.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

14.Stunda pārcelta uz ceturtdienu, 23.01.2020.  
8.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

14.Stunda meitenēm atcelta  
8.a8.Angļu valoda

(I.Upīte)

14.Papildu stunda, pārcelta no ceturtdienas, 23.01.2020.->P*I.Upīte
9.b3.Literatūra312. AA.Lozda
5.Matemātika312.Patstāvīgais darbsAI.Upīte
10.a5.Dabaszinības

(TeatraM)

8. PA.Millers
10.b6.Matemātika213.Stunda atcelta G.Līrmane
7.Matemātika213.Stundu secības maiņa G.Līrmane