TREŠDIENA, 2020.gada 22.janvāris

Stundu izmaiņas

TREŠDIENA, 2020.gada 22.janvāris

Stundās nav: L.Vikse, A.Niedrīte, L.Liepa, A.Eiklone, A.Stikāne, G.Līrmane (5.-6.st.), G.Kalvīte (no 6.st.), L.Drande (11.00-13.30)

Bibliotēka un kopētava 11.00-13.30 – SLĒGTA!

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b 3. Mājturība un tehnoloģijas 336.   A I.Baranova
4.   336. Pusdienas pieskata I.Rams A I.Rams
1.c 5. Latviešu valoda 337.   A* S.Niedrīte
2.b 6. Mājturība un tehnoloģijas 236.   A S.Priede
5.c 7. Matemātika 154. Sporta st. pārcelta uz ceturtdienu, 23.01.2020 ->P* I.Kraukle
6.a 7. Vizuālā māksla 231. Sociālo zinību stunda atcelta P Ī.Ozola
6.b 8. Latviešu valoda 138. Stunda atcelta    
6.c 7. Literatūra 331. Latviešu valodas st.atcelta   S.Kārkliņa
8. Literatūra 331. St.pārcelta uz 7.st.   S.Kārkliņa
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a 4. Latviešu valoda 18.   A A.Upīte
5. Latviešu valoda 18. Literatūras st. atcelta A A.Upīte
7.a 3. Literatūra 14. Stundu secības maiņa   S.Kārkliņa
7.b 3. Latviešu valoda 15. Papildu stunda, pārcelta no ceturtdienas, 23.01.2020. ->P* M.Tiltiņa
7. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

14. Stunda pārcelta uz ceturtdienu, 23.01.2020.    
8. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

14. Stunda meitenēm atcelta    
8.a 8. Angļu valoda

(I.Upīte)

14. Papildu stunda, pārcelta no ceturtdienas, 23.01.2020. ->P* I.Upīte
9.b 3. Literatūra 312.   A A.Lozda
5. Matemātika 312. Patstāvīgais darbs A I.Upīte
10.a 5. Dabaszinības

(TeatraM)

8.   P A.Millers
10.b 6. Matemātika 213. Stunda atcelta   G.Līrmane
7. Matemātika 213. Stundu secības maiņa   G.Līrmane