trešdiena, 2020. gada 28. oktobris

trešdiena, 2020. gada 28. oktobris

Stundās nav: I.Jurka, V.Šmite (5.-6.st.), S.Allika (no 10.30), S.Baumane (no 2.st.), L.Trauliņa (no 12.40)

Karjeras nedēļa 2020. – 10.-12.klašu skolēniem tiešsaistes atvērtā diskusija (10.00-11.00)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b5.Matemātika (F)336.Mājturības un tehnoloģiju stunda pārcelta uz 30.10.2020. 1.st. A.Dubulte
2.c2.  uz VOC pavada L.Gacka L.Gacka
3.SportsVOCuz VOC pavada L.Gacka L.Gacka
   pagarinātā grupa klasēUzrD.Stalšāne
4.c1.Matemātika138. AS.Priede
2.Matemātika138.Latviešu valodas st.pārcelta uz 29.10.2020. 1.st.AS.Priede
3.Sociālās zinības un veselība138.Matemātikas st. pārcelta uz 2.stunduP*L.Drande
4.Latviešu valoda138. AS.Kārkliņa
5.Dabaszinības138. AL.Trauliņa
5.b1.Sociālās zinības402.stundu secības maiņa L.Drande
2.Latviešu valoda402.stundu secības maiņa A.Upīte
6.c5.Angļu valoda301.stunda visai klasei kopāAI.Glužģe
6.Angļu valoda301.stunda visai klasei kopāAI.Glužģe
10.a3.KAA aktivitātetiešsaistēFizikas st.atcelta A.Millers
10.b3.KAA aktivitātetiešsaistēAngļu valodas st.atcelta I.Glužģe
11.a3.KAA aktivitātetiešsaistēLatvijas un pasaules vēstures stunda atcelta I.Grāvīte
11.b3.KAA aktivitātetiešsaistēAngļu valodas st.atcelta A.Ronis
12.a3.KAA aktivitātetiešsaistēĶīmijas stunda atcelta S.Allika
12.b3.KAA aktivitātetiešsaistēLiteratūras st.atcelta I.Lancmane
12.c3.KAA aktivitātetiešsaistēTeātra mākslas pamati (F) St.atcelta L.Mīļā