trešdiena, 2020. gada 4. novembris

trešdiena, 2020. gada 4. novembris

Stundās nav: I.Krieviņa, A.Niedrīte, L.Liepa, D.Stalšāne

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.Matemātika338. A L.Vikse
2.Dabaszinības338. A I.Upīte
4.Dizains un tehnoloģijas338. A Z.Gailīte
5.Dizains un tehnoloģijas338. A S.Baumane
2.b6. 336.pagarinātā dienas grupa klasēAI.Apinīte
3.a!!! 137.KABINETA MAIŅA – Klase atgriežas sākumskolas korpusa 137.kabinetā V.Zariņa
4.c!!! 304.KABINETA MAIŅA – Klasei stundas pārceltas uz galvenā korpusa 304.kabinetu I.Jurka
5.a1.Mājturība un tehnoloģijas110.AL.Trauliņa
2.Mājturība un tehnoloģijas110.AL.Trauliņa
5.Matemātikastunda atcelta  
5.b2.Latviešu valoda204.Sociālo zinību stunda pārcelta uz ceturtdienu, 05.11.2020.P*A.Upīte
3.Mājturība un tehnoloģijas204.AI.Barce
4.Mājturība un tehnoloģijas204.AI.Barce
6.a1./2.Matemātika_2Stundas L.Liepas grupai atcelta  
1./2.Matemātika_4109.Kabineta maiņa A.Rebinka
7.Vācu valodas fakultatīvs011.Kabineta maiņa E.Groševa
6.b1./2.Matemātika_2Stundas L.Liepas grupai atcelta  
1./2.Matemātika_4109.Kabineta maiņa A.Rebinka
7.Vācu valodas fakultatīvs011.Kabineta maiņa E.Groševa
6.c1./2.Matemātika_2Stundas L.Liepas grupai atcelta  
1./2.Matemātika_4109.Kabineta maiņa A.Rebinka
3.LiteratūraLatviešu valodas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 05.11.2020. L.Vikse
4.LiteratūraLatviešu valodas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 05.11.2020. L.Vikse
7.Vācu valodas fakultatīvs011.Kabineta maiņa E.Groševa
7.a3./4.Matemātika_2pašvadīts mācību process – darba uzdevumu skatīt e-klases pastā  
7.b3./4.Matemātika_2pašvadīts mācību process – darba uzdevumu skatīt e-klases pastā  
7.c3./4.Matemātika_2pašvadīts mācību process – darba uzdevumu skatīt e-klases pastā  
8.a6.Matemātika_3darba uzdevumu skatīt e-klases pastāAG.Līrmane
8.b6.Matemātika_3darba uzdevumu skatīt e-klases pastāAG.Līrmane