trešdiena, 2020. gada 9. decembris

trešdiena, 2020. gada 9. decembris

Stundās nav: –

STUNDAS/STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Dizains un tehnoloģijas156.kamīnzāle I.Miglava
2.Dizains un tehnoloģijas156.kamīnzāle I.Miglava
3.Latviešu valoda156.kamīnzāle I.Miglava
4.Matemātika156.kamīnzāle I.Miglava
5.Latviešu valoda156.kamīnzāleFakultatīvā nodarbība I.Miglava
1.b

I grupa

1.Latviešu valoda332. G.Gaile
2.Matemātika332. G.Gaile
3.Sociālās zinības332. G.Gaile
4.Dizains un tehnoloģijas332. G.Gaile
5.Dizains un tehnoloģijas332. G.Gaile

II grupa

1.Latviešu valoda336. S.Baumane
2.Matemātika336. S.Baumane
3.Sociālās zinības336. S.Baumane
4.Dizains un tehnoloģijas336. S.Baumane
5.Dizains un tehnoloģijas336. S.Baumane
1.c1.Matemātika305.lielā zāle I.Krieviņa
2.Dabaszinības305.lielā zāle I.Krieviņa
3.Mūzika112. I.Aizupiete
4.Dizains un tehnoloģijas305.lielā zāle I.Krieviņa
5.Dizains un tehnoloģijas305.lielā zāle I.Krieviņa
2.a

I grupa

1.Matemātika133.PG.Baltā
2.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
3.Klases stunda133. G.Baltā
4.Matemātika133. G.Baltā
5.Latviešu valoda133. G.Baltā

II grupa

1.Matemātika139.PL.Gacka
2.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
3.Klases stunda139. L.Gacka
4.Matemātika139. L.Gacka
5.Latviešu valoda139. L.Gacka
2.b

I grupa

1.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas V.Beķeris
2.Dabaszinības232.Dabaszinību stunda pārcelta no piektdienas A.Dubulte
3.Matemātika232. A.Dubulte
4.Latviešu valoda232. A.Dubulte
5.Mājturība un tehnoloģijas232. A.Dubulte

II grupa

1.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas V.Beķeris
2.Dabaszinības237.Dabaszinību stunda pārcelta no piektdienas Z.Gailīte
3.Matemātika237. Z.Gailīte
4.Latviešu valoda237. Z.Gailīte
5.Mājturība un tehnoloģijas237. Z.Gailīte
2.c

I grupa

1.Mūzika205. I.Aizupiete
2.Matemātika337.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no citas dienasP*I.Upīte
3.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
4.Sociālās zinības337. A.Bērziņa

II grupa

1.Mūzika338. G.Aizupietis
2.Matemātika338.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no citas dienasP*I.Apinīte
3.Sportspeldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
4.Sociālās zinības338. A.Stikāne
3.a

I grupa

1.Angļu valoda_1137. I.Glužģe
2.Latviešu valoda137. V.Zariņa
3.Latviešu valoda137. V.Zariņa
4.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
5.  
6.Angļu valoda_22.grupai stunda pārcelta uz 1.st.  

II grupa

1.Angļu valoda_2138. A.Dubulte
2.Latviešu valoda138. Z.Švēde
3.Latviešu valoda138. A.Stikāne
4.Sports M.Goba
5.   
6.Angļu valoda_2138.2.grupai stunda pārcelta uz 1.st.  
3.b

I grupa

1.Angļu valoda_1236. V.Šmite
2.Angļu valoda_1236. V.Šmite
3.Latviešu valoda236. S.Priede
4.Ētika236. S.Priede
5.Sports009. M.Goba

II grupa

1.Angļu valoda_2235. D.Cinīte
2.Angļu valoda_2235. D.Cinīte
3.Latviešu valoda235. A.Upīte
4.Ētika235. I.Apinīte
5.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
3.c

I grupa

1.Latviešu valoda114. A.Bērziņa
2.Dabaszinības114. A.Bērziņa
3.Matemātika114. A.Bērziņa
4.Mūzika205. I.Aizupiete
5.Latviešu valoda114.Fakultatīvā nodarbība A.Bērziņa
6.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba

II grupa

1.Latviešu valoda115. I.Ābeltiņa
2.Dabaszinības115. I.Ābeltiņa
3.Matemātika115. I.Ābeltiņa
4.Mūzika115. G.Aizupietis
5.Latviešu valoda115.Fakultatīvā nodarbība I.Ābeltiņa
6.Sports009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
4.a

I grupa

1.Datorika_1202. G.Grīva
2.Latviešu valoda205. A.Kārkliņa
3.Matemātika405. A.Kārkliņa
4.Matemātika301. U.Ābeltiņš
5.Sociālās zinības un veselība301. A.Kārkliņa

II grupa

1.Datorika_2201. Z.Neimane
2.Matemātika302. U.Ābeltiņš
3.Matemātika302. U.Ābeltiņš
4.Latviešu valoda302. A.Kārkliņa
5.Sociālās zinības un veselība302. L.Drande
4.b

I grupa

1.Latviešu valoda104. Z.Švēde
2.Datorika_1202. G.Grīva
3.Matemātika104. I.Lazdiņa
4.Matemātika104. I.Lazdiņa
5.Mūzika205. I.Aizupiete

II grupa

1.Latviešu valoda109. A.Upīte
2.Datorika_2201. Z.Neimane
3.Matemātika109. R.Spuņģe
4.Matemātika109. R.Spuņģe
5.Mūzika109. G.Aizupietis
4.c1.Matemātika014. I.Jurka
2.Latviešu valoda014. I.Jurka
3.Matemātika014. I.Jurka
4.Latviešu valoda014. I.Jurka
5.Dabaszinības014. I.Jurka