trešdiena, 2021. gada 10. februāris

trešdiena, 2021. gada 10. februāris

Stundās nav: –

STUNDU IZMAIŅAS

08.10-09.40 – Valsts diagnosticējošā darba latviešu valodā mutvārdu daļa – 6.a klasei (L.Vikse)
11.30-12.35 – Valsts diagnosticējošā darba latviešu valodā mutvārdu daļa – 6.c klasei (L.Vikse)
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b3.Vizuālā mākslaDabaszinības stunda uz laiku atceltaPG.Gaile
2.b6.Latviešu valodaMatemātikas stunda pārcelta uz otrdienuP*A.Dubulte
4.b2.Mūzika (Dat_2)Stundu secības maiņa (Datorika 2.grupai pie Z.Neimanes pārcelta uz 5.stundu) I.Aizupiete, Z.Neimane
5.Datorika_2Stundu secības maiņa (Mūzika (Dat_2.grupai) pārcelta uz 2.stundu) Z.Neimane, I.Aizupiete