trešdiena, 2021. gada 13. oktobris

trešdiena, 2021. gada 13. oktobris

Stundās nav: L.Liepa, Z.Neimane, I.Aizupiete (3.-5.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Angļu valoda137.Mūzikas stunda atceltaPI.Miglava
5.Angļu valoda137.Angļu valodas stunda pārcelta uz 4.st.laiku
2.a3.Vizuālā māksla139.Mūzikas stunda atceltaPI.Miglava
2.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

2.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.b5.Klases stunda336.Mūzikas stunda atceltaPA.Dubulte
3.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.b3.-4.Matemātika138.AI.Upīte
4.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

2.Dizains un tehnoloģijas_1010.Datorikas stunda 1.grupai pie Z.Neimanes atcelta; DuT_1 stunda pārcelta no piektdienas, 15.10.2021.P*D.Stalšāne
5.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

6.a4.Informātika201.Stunda abām grupām kopāA+G.Grīva
6.Dabaszinības109.Matemātikas stunda pārcelta uz otrdienu, 12.10.2021.P*L.Trauliņa
6.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

6.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

7.a5.-6.Datorika201.Stunda abām grupām kopāA+G.Grīva
7.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

7.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

3.Literatūra304.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 11.10.2021.P*L.Vikse
8.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

8.b1.Matemātikastunda atcelta
2.Matemātika301.AI.Kraukle
8.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

7.Datorika_1201.Datorikas stunda 1.grupai pie Z.Neimanes atcelta
9.a1.Ģeogrāfija104.stundas sākums 08.10Z.Vilciņa
9.b6.Matemātika204.Literatūras stunda pārcelta uz 07.10.2021.P*G.Līrmane
11.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti