trešdiena, 2021. gada 3. februāris

trešdiena, 2021. gada 3. februāris

Stundās nav: –

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.c3.Latviešu valodaTiešsaistes stunda Latviešu valodā;

Literatūras stunda pārcelta uz piektdienu, 05.02.2021.

 S.Kārkliņa
4.Latviešu valodaTiešsaistes stunda Latviešu valodā;

Literatūras stunda pārcelta uz piektdienu, 05.02.2021.

 S.Kārkliņa