ceturtdiena, 2021. gada 9. septembris

ceturtdiena, 2021. gada 9. septembris

Stundās nav: Z.Neimane, L.Liepa, M.Tiltiņa, I.Liepiņa (no 4.st.), A.Dubulte (no 5.st.), A.Gartmane (no 5.st.), A.Niedrīte, I.Aizupiete, I.Jurka, K.Čaune

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Latviešu valodaMūzikas stunda atceltaPV.Zariņa
2.a3.Latviešu valodaMūzikas stunda atceltaPI.Miglava
2.bMācību process tiek īstenots attālinātiG.Gaile, M.Goba, V.Šmite
2.c2.Latviešu valodaMūzikas stunda atceltaPI.Krieviņa
3.aMācību process tiek īstenots attālinātiG.Baltā, M.Goba, A.Rastene
3.b4.Matemātika336.Angļu valodas stunda atceltaPA.Dubulte
5.-7.klase ārpus skolasA.Dubulte, A.Gartmane
3.c5.Angļu valoda_2.gr.337.stunda atceltaUS.Niedrīte
4.a1.Mūzikastunda atcelta
4.b3.Klases stunda138.SzuV stunda atceltaPI.Upīte
4.cMācību process tiek īstenots attālinātiI.Lancmane, Z.Larinova, A.Gartmane, I.Lazdiņa
2.Sociālās zinības un vēsturestunda atcelta
5.b6.Sociālās zinības un vēsture010.AI.Upīte
6.a1.Vizuālā māksla109.stunda pārcelta uz 4.st.laikuPĪ.Ozola
3.Mūzika112.Latviešu valodas stunda atceltaI.Jansone
4.Vizuālā māksla109.Latviešu valodas stunda atceltaĪ.Ozola
6.Angļu valoda109.Stunda visai klasei kopāA+I.Glužģe
6.bMācību process tiek īstenots attālinātiL.Drande, I.Baranova, I.Kraukle, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Barce
6.c7.Angļu valoda _2.gr203.stunda pārcelta uz piektdienu (kopā ar 1.gr.)
7.a1.,2.Matemātikastunda visām grupām atceltaI.Kraukle, L.Liepa, I.Lazdiņa, A.Rebinka
7.b1.,2.Matemātikastunda visām grupām atceltaI.Kraukle, L.Liepa, I.Lazdiņa, A.Rebinka
3.Datorika_1.gr201.A+G.Grīva
4.Datorika_1.gr201.A+G.Grīva
7.cMācību process tiek īstenots attālinātiI.Kraukle, L.Liepa, I.Lazdiņa, A.Rebinka, I.Jansone, S.Balode, G.Grīva, M.Liepiņa
1.,2.Matemātikastunda visām grupām atceltaI.Kraukle, L.Liepa, I.Lazdiņa, A.Rebinka
5.,6.Datorika_1.grstunda abām grupām kopāA+G.Grīva
8.a5.Matemātika_2.gr211L.Liepas grupai stunda pie I.ĀbeltiņasAI.Ābeltiņa
6.Matemātika_2.gr211.L.Liepas grupai stunda pie I.ĀbeltiņasAI.Ābeltiņa
7.Datorika_2.grstunda grupai pie Z.Neimanes atcelta
8.b1.Datorika_1.grstunda grupai pie Z.Neimanes atcelta
5.Matemātika_2.gr211L.Liepas grupai stunda pie I.ĀbeltiņasAI.Ābeltiņa
6.Matemātika_2.gr211.L.Liepas grupai stunda pie I.ĀbeltiņasAI.Ābeltiņa
8.c5.Matemātika_2.gr211L.Liepas grupai stunda pie I.ĀbeltiņasAI.Ābeltiņa
6.Matemātika_2.gr211.L.Liepas grupai stunda pie I.ĀbeltiņasAI.Ābeltiņa
9.a3., 4.Matemātika104.Stunda visai klasei kopāI.Lazdiņa
5.Klases stunda104.secības maiņaPA.Upīte-Markuse
6.Sportssecības maiņaI.Rams
8.Fizikapašvadīts mācību process (mājās)S.Kārkliņa
9.b3., 4.Matemātika204.Stunda visai klasei kopāG.Līrmane
7.Fizika104.pašvadīts mācību process (mājās)A.Upīte-Markuse
8.Fizika104.pašvadīts mācību process (mājās)A.Upīte-Markuse
11.a9.Dizains un tehnoloģijas201.Stunda pie Z.Neimanes atcelta
11.b5.Dizains un tehnoloģijas303.Latviešu valodas stunda atceltaPD.Stalšāne
6.Latviešu valoda303.stunda atcelta
7.Angļu valoda303.pārceltā stunda no otrdienasI.Gluzģe, G.Līrmane
***Pagarinātā dienas grupa235.AS.Niedrīte