trešdiena, 2022. gada 14. decembris

trešdiena, 2022. gada 14. decembris

Stundās nav: I.Miglava, G.Gaile, G.Līrmane, I.Grabe, M.Goba, S.Allika, Ī.Ozola, V.Šmite, I.Grāvīte, D.Stalšāne, I.Lazdiņa, J.Čeksters

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.c1.Matemātika235.Sporta un veselības stunda atceltaPA.Bērziņa
3.a1.Sports un veselībaVOCPeldēšanas nodarbībaAZ.Larinova, I.Apinīte
2.VOCPeldēšanas nodarbībaUI.Apinīte
3.Latviešu valoda336.AA.Bērziņa
4.Latviešu valoda336.AG.Baltā
5.Matemātika336.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Krieviņa
6.Angļu valoda336.A+A.Rastene
3.b1.Matemātika332.Peldēšanas nodarbībaAB.Sakne-Klovāne
2.Sports un veselībaVOCAZ.Larinova, B.Sakne-Klovāne
3.B.Sakne-Klovāne
4.Dabaszinības332.AB.Sakne-Klovāne
5.Latviešu valoda332.AB.Sakne-Klovāne
6.Matemātika (F)332.Fakultatīvā nodarbība atcelta
3.c3.Sports un veselībaVOCPeldēšanas nodarbībaAZ.Larinova
5.Angļu valoda338.A+A.Rastene
4.b0.Literatūra (F)Patstāvīgais darbs – skatīt uzdoto e-klasēA.Lūsiņa
1.Matemātika303.Matemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laiku (1.stunda brīva)A.Dubulte
2.Sociālās zinības115.Sporta un veselības stunda atceltaL.Gredzena
3.Matemātika204.A.Dubulte, L.Gredzena
5.Literatūra303.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
4.c2.Latviešu valoda204.Stundas mainītas vietāmA.Lūsiņa; L.Gredzena
3.Sociālās zinības115.Stundas mainītas vietāmL.Gredzena; A.Lūsiņa
5.a1.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laiku (1.stunda brīva)A.Kārkliņa
3.Literatūra139.Sporta un veselības stunda atceltaI.Baranova
4.Matemātika237.Literatūras stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Kārkliņa, I.Baranova
5.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Upīte, I.Jansone, D.Cinīte, D.Trēziņš, M.Tiltiņa, A.Jākobsons, L.Gredzena, I.Daugaviete-Kravale
5.c5.Sociālās zinības115.Matemātikas stunda atceltaL.Gredzena
6.b4.Latviešu valoda139.Stundas mainītas vietāmP*I.Baranova
5.Mūzika205.Vizuālās mākslas stunda atceltaI.Jansone
7.a3.Latviešu valoda104.Matemātika 1.grupai atcelta (4.grupai matemātika notiek)PM.Tiltiņa
3.Matemātika_4.grupa304.AU.Ābeltiņš
4.Matemātika_1303.Matemātika 1.grupai atcelta – brīvstunda (4.grupai matemātika notiek)
7.b3.Matemātika_4.grupa304.AU.Ābeltiņš
4.Matemātika_1.grupa302.AI.Segliņa
7.c3.Angļu valoda302.Matemātikas stunda 1.grupai atceltaPD.Cinīte
3.Matemātika_4.grupa304.AU.Ābeltiņš
4.Matemātika_1110.AG.Grīva
7.Angļu valoda_2.grupaStunda pārcelta uz 3.stundas laikuD.Cinīte
8.aAttālināts mācību process
2.-3.Literatūra203.Pašvadīts mācību processL.Vikse
4.Latvijas un pasaules vēsture110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
5.Datorikapašvadīts mācību process- pēc nepieciešamības – pieejamas klātienes konsultācijas!G.Grīva, Z.Neimane
6.Matemātika_1.grupa302.Matemātikas stunda 1.grupai atcelta
6.Matemātika_4.grupaPašvadīts mācību processE.Ločmele
7.Krievu valodaPašvadīts mācību processI.Daugaviete-Kravale
8.b1.Bioloģija206.Bioloģijas stunda atcelta
5.Fizika110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPE.Ločmele
8.c1.Fizika211.Fizikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuE.Ločmele
3.Fizika113.Ķīmijas stunda atcelta E.Ločmele
4.Matemātika301.Ķīmijas stunda atceltaPI.Kraukle
7.Klases stunda301.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Kraukle
9.a1.-2.Matemātika_2.grupa302.Matemātikas stunda 2.grupai (pie sk.I.Lazdiņas) atcelta
1.-2.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda kopā ar 4.grupuA+I.Kraukle
9.b1.-2.Matemātika_2.grupa302.Matemātikas stunda 2.grupai (pie sk.I.Lazdiņas) atcelta
1.-2.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda kopā ar 4.grupuA+I.Kraukle
3.Angļu valoda_2.grupa011.Angļu valodas stunda 2.grupai atcelta (brīvstunda)
4.Datorika_2.grupa201.Datorikas stunda 1.grupai atcelta (brīvstunda)Z.Neimane
9.c1.-2.Matemātika_2.grupa302.Matemātikas stunda 2.grupai (pie sk.I.Lazdiņas) atcelta
1.-2.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda kopā ar 4.grupuA+I.Kraukle
10.a6.Kultūra un māksla014.Stunda atcelta
7.Sports un veselība_1.grupaAZ.Larinova
10.b1.Angļu valoda_2.grupa405.Stunda 2.grupai (pie D.Trēziņa) pārcelta uz 2.stundas laikuD.Trēziņš
2.Angļu valoda_2.grupa405.Dizaina un tehnoloģiju stunda un programmēšanas stunda atcelta (Av_1 st. brīva)D.Trēziņš
3.Angļu valoda_1.grupa403.Angļu valodas stunda pārcelta no ceturtdienas, 15.12.2022. (Dizaina un tehnoloģiju stunda un programmēšanas stunda atcelta)P*I.Barce
3.Angļu valoda_2.grupa405.P*D.Trēziņš
4.Klases stunda014.Kultūras pamatu stundā – pašvadīts mācību processPA.Upīte-Markuse
5.Latviešu valoda204.Matemātikas stunda atcelta; Latviešu valodas stunda pārcelta no piektdienas, 16.12.2022.P*A.Upīte-Markuse
6.Latviešu valoda303.Matemātikas stunda atcelta; Latviešu valodas stunda pārcelta no piektdienas, 16.12.2022.P*A.Upīte-Markuse
7.Sports un veselība_1.grupaAZ.Larinova
11.a1.Sociālās zinības un vēsture110.Stunda atcelta
3.Kultūra un māksla014.Stunda atcelta
11.b1.Dizains un tehnoloģijas201./202.Dizaina un tehnoloģiju stundā – pašvadīts mācību process (abām grupām)Z.Neimane, G.Grīva
2.Kultūras pamati014.Kultūras pamatu stunda atcelta
3.Vēsture un sociālās zinātnes110.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atcelta
4.Vēsture un sociālās zinātnes206.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atcelta
12.a5.Sports un veselībaA+Z.Larinova, A.Jākobsons
12.b0.Uzņēmējdarbības pamati115.Stunda atcelta
1.Vēsture un sociālās zinātnes115.Stunda atcelta
2.Vēsture un sociālās zinātnes110.Stunda atcelta
5.Sports un veselībaA+Z.Larinova, A.Jākobsons
6.Vēsture un sociālās zinātnes110.Stunda atcelta
7.-8.Matemātika II304.AI.Segliņa
09.30-14.30402.Komandu olimpiāde matemātikā un informātikāI.Grabe
1.7.-9. klašu skolēnu teātris “Sprīdītis”305. Lielā zālemēģinājumsL.Vikse
2.7.-9. klašu skolēnu teātris “Sprīdītis”305. Lielā zālemēģinājumsL.Vikse
3.4. klašu skolēnu teātris “Sprīdītis”305. Lielā zālemēģinājumsL.Vikse